Idea – pojęcie filozoficzne. Jedno z głównych pojęć filozofii wprowadzone przez Platona rozumiane przez niego jako niematerialny byt, który nie jest nam bezpośrednio dany.

 • Co warte idee, kiedy braknie siły?
 • Człowiek to jest idea i idea mizerna od chwili, kiedy odwraca się od miłości.
 • Löbsack był dowcipny, cały swój dowcip czerpał z garbu, mówił o nim bez żenady, bo takie chwyty zawsze ludziom się podobają. Prędzej on pozbędzie się garbu, twierdził Löbsack, niż zwycięży komuna. Można było przewidzieć, że garbu się nie pozbędzie, że garb jak był, tak pozostanie, garb miał zatem rację, a z nim partia – z czego można wyciągnąć wniosek, że garb stanowi idealną podstawę idei.
 • Gdy widziałem, z jaką jasnością umysłu i wewnętrzną logiką niektórzy wariaci wyjaśniają sobie samym i innym swe obłąkane idee, na zawsze straciłem pewność co do jasności mego umysłu.
 • Idea tym się różni od innych form myśli, że zawiera w sobie jako własną swą treść cały świat kultury, że religijne, estetyczne, prawne właściwości świata wyrastają z niej, z jej rozwoju, tak samo, jak właściwości poznawcze.
 • Idee są potężniejsze od karabinów. Skoro nie pozwalamy naszym wrogom na posiadanie karabinów, to dlaczego mamy im pozwolić na posiadanie idei?
 • Idee, które powstają nagle, na ogół nie są prawdziwe.
 • Idee to córy przeszłości i matki przyszłości, zawsze zaś niewolnice czasu.
 • Idee starzeją się szybciej niż słowa.
 • Jeśli chcesz siać na dni, siej kwiaty.
  Jeśli chcesz siać na lata, sadź drzewa.
  Jeśli chcesz siać na wieczność, zasiewaj idee!
 • Manipulujesz ideami, które kiedyś były moje,
  A przynajmniej znaczyły dla mnie wiele.
 • Miliony grzechów, przewinień, gwałtów i chorób fizycznych są mniej niebezpieczne, niż cenna, uduchowiona idea Boga.
 • Na każdym polu pracy społecznej idee reformatorskie wywołują z matematyczną niemal dokładnością zorganizowany opór stęchłej rutyny i tradycjonalnego szablonu.
 • Pewne myśli i idee same mają talent.
  • Autor: Karol Irzykowski
  • Źródło: Aforystyka dwudziestolecia. 1918–1939, oprac. Ludwik Bohdan Grzeniewski, Warszawa 1984, PIW, s. 38.
 • Pod tą maską kryje się coś więcej niż ciało… Pod tą maską kryje się idea, panie Creedy, a idee są kuloodporne.
  • Beneath this mask there is more than flesh. Beneath this mask there is an idea, Mr. Creedy, and ideas are bulletproof. (ang.)
  • Postać: V w filmie V jak vendetta
 • Przeto odrębność człowieka polega na pojmowaniu i osądzaniu idei ogólnych i wyciąganiu rzeczy nieznanych z nauk i sztuk. To wszystko jest w mocy jednej duszy.
 • Rzeczy się stają, idee istnieją.
 • Tylko podjąwszy wysiłek odsłonięcia „idei” wprawiających świat w ruch, można podjąć krytykę świata jako podstawę do stawienia oporu jego mechanizmom. To nie świat nas gubi; gubi nas własna wobec niego bezrefleksyjność, którą trzeba nazwać wprost bez-myślnością.
  • Autor: Tadeusz Sławek, Pan Szekspir ratuje świat, „Gazeta Wyborcza”, 29–30 grudnia 2012.
 • (…) ważniejsze są idee i projekty niż dzieła zrealizowane. Pomyślane, a niewykonane ma w sobie magię tajemnicy, „co by było gdyby”.