Decyzja – postanowienie będące wynikiem dokonania wyboru.

Wikisłownik
Wikisłownik
Zobacz też hasło decyzjaWikisłowniku
 • – A co się dzieje, jeśli nasza decyzja okazuje się błędna?

– Musisz spróbować ją skorygować. – A jeżeli jest za późno? Jeżeli już się nie da? – Wtedy musisz nauczyć się z nią żyć.

 • Człowiek jest istotą, której sposób istnienia jest kwestią otwartej wciąż decyzji, kim chce być i kim chce się stać.
 • Decyzja wymaga niesłychanego wysiłku.
  • Autor: Antoni Kępiński, Refleksje oświęcimskie, Wydawn. Literackie, Kraków 2005, s. 82.
 • Dobrze oddawać się zajęciom wymagającym powolnych działań, zanim podejmie się ważną życiową decyzję.
 • Dużo trudniej jest wybrać większe dobro niż mniejsze zło. Takie decyzje kształtują nasze życie.
 • Jedynym sposobem podjęcia właściwej decyzji jest uświadomienie sobie, jaka decyzja byłaby zła.(...) Trzeba rozważyć inne możliwości, bez obaw i trzeźwo oceniając ich walory, a potem dokonać wyboru
 • Jest pewien moment, pewna decyzja, którą ludzie mają mi za złe jeszcze dziś, po dwudziestu latach
 • Kiedy kochamy lub głęboko w coś wierzymy, czujemy się silniejsi od całego świata, ogarnia nas pogoda ducha, która bierze się z pewności, że nic nie zdoła pokonać naszej wiary. Ta niepojęta siła pomaga nam podejmować trafne decyzje we właściwym czasie, a kiedy osiągniemy cel, jesteśmy zaskoczeni swoimi zdolnościami.
 • Ludzie podejmują decyzje każdego dnia, a te decyzje są tym, co nas definiuje. Niektórzy z nas wybierają bycie lojalnym, chociaż jesteśmy wściekli i skrzywdzeni, niektórzy z nas wybierają bycie odważnym, chociaż jesteśmy przerażeni własnymi myślami, inni wybierają wykreślenie, gdy mogą odejść, ale co z tymi biednymi ludźmi, którzy zostali przytłoczeni okolicznościami? Co stanie się z tymi, którym nie pozostało żadnego wyboru?
 • Może ktoś być dla mnie autorytetem, ale zawsze będę dyskutował z jego decyzjami, jeśli będę uważał, że coś jest niesłuszne.
 • Nowoczesne społeczeństwo zdejmuje z nas odpowiedzialność moralną: kupując produkty konsumpcyjne w Europie czy Stanach, nie mamy świadomości podejmowania decyzji etycznych.
 • Prawdziwa decyzja jest mierzona poprzez fakt podjęcia nowego działania. Jeśli nie ma działania – tak naprawdę nie podjąłeś decyzji.
 • Problem w tym, że ty ciągle uciekasz! Nie potrafisz się zatrzymać! Ani chwili wytchnienia, tlen nie ma czasu dojść do mózgu. Jak chcesz podejmować słuszne decyzje?
  • Źródło: film Angel-A (Francja, 2005)
  • Postać: Angela
 • Przekleństwem naszych czasów jest to, że wymagają od ciebie, byś w wieku 16 lat wiedział, co chcesz robić w życiu i tej decyzji się trzymał.
 • Są (...) sprawy powszednie, takie jak decyzje zawodowe, zerwanie związku, zawieranie znajomości. Każda z tych drobnych decyzji może oznaczać wybór między życiem a śmiercią. Kiedy rankiem wychodzisz z domu, żeby udać się do pracy, wybierasz środek transportu, a ten albo dowiezie cię całego i zdrowego przed wejście do biura, albo przydarzy mu się wypadek który pociągnie za sobą śmierć pasażerów. W ten sposób banalna decyzja może zaważyć na całym ludzkim życiu.
 • Sukces jest wynikiem właściwej decyzji.
 • Zwierzę postępuje według złego usposobienia, które nie samo sobie stworzyło(...) Człowiek natomiast, poza złym usposobieniem, wspólnym ze zwierzętami, może jeszcze postępować i postępuje mocą złej decyzji i złej zasady, które sam zaakceptował i które pochodzą z jego woli.
 • Nawet gdy sądzimy, że nasze świadome decyzje wypływają z rzeczowego, nieśpiesznego, logicznego namysłu, często są one produktem – choćby w pewnej mierze – mnóstwa nieświadomych procesów buzujących poza zasięgiem świadomości.