Bliżej (ang. Closer) – film obyczajowy z 2004 roku produkcji USA w reżyserii Mike’a Nicholsa, ze scenariuszem Patricka Marbera.

Natalie Portman, odtwórczyni roli Alice (2009)
Jude Law, odtwórca roli Dana (2007)
Clive Owen, odtwórca roli Larry’ego (2005)
Julia Roberts,
odtwórczyni roli Anny (2011)

Wypowiedzi postaci edytuj

Alice edytuj

 • Gdzie jest ta miłość? Nie mogę jej zobaczyć, nie mogę jej dotknąć. Nie mogę jej poczuć. Nie mogę jej usłyszeć. Słyszę słowa, ale nic nie mogę zrobić z twoimi prostymi słowami.
  • Where is this love? I can’t see it, I can’t touch it. I can’t feel it. I can hear it. I can hear some words, but I can’t do anything with your easy words. (ang.)
 • Już cię nie kocham. Żegnaj.
  • I don’t love you anymore. Goodbye. (ang.)
 • Kłamstwo to dla dziewczyny najlepsza zabawa bez rozbierania… ale lepiej jest się rozebrać.
  • Lying is the most fun a girl can have without taking her clothes off… but it’s better if you do. (ang.)
  • Zobacz też: kłamstwo, zabawa
 • Nie chcę kłamać. Nie mogę powiedzieć prawdy. A więc to koniec.
  • I don’t want to lie. I can’t tell the truth. So it’s over. (ang.)
  • Zobacz też: prawda
 • Nikt nie będzie cię kochać tak bardzo, jak ja. Dlaczego to nie wystarcza?
  • No one will love you as much as I do. Why isn’t love enough? (ang.)
 • Tak, kochałabym cię… na zawsze. A teraz proszę, odejdź.
  • Yes, I would have loved you… forever. Now, please go. (ang.)

Dan edytuj

 • Czemu nie spróbujesz dla odmiany skłamać? Kłamstwo to waluta tego świata.
 • Sądzisz, że miłość jest prosta. Sądzisz, że serce jest jak wykres!
  • You think love is simple. You think the heart is like a diagram. (ang.)

Larry edytuj

 • Czy kiedykolwiek widziałeś ludzkie serce?! Wygląda jak pięść oblana krwią!
  • Have you ever seen a human heart?! It looks like a fist wrapped in blood – go fuck yourself! (ang.)
  • Zobacz też: serce
 • Nie wiesz nic o miłości, bo nie rozumiesz, co to znaczy kompromis.
  • You don’t know the first thing about love, because you don’t understand compromise. (ang.)
  • Zobacz też: kompromis
 • Przychodziłem tu lata temu. To był punkowy lokal. Scena była… Wszystko jest wersją czegoś innego.
  • I used to come here a million years ago, when it was a punk club. The stage was… Everything is a version of something else. (ang.)

Dialogi edytuj

Uwaga: W dalszej części znajdują się słowa powszechnie uznawane za wulgarne!
Larry: Anna wspomniała, że twój facet napisał książkę. Dobra?
Alice: Oczywiście.
Larry: Jest o tobie, prawda?
Alice: O części mnie.
Larry: Tak? A co pominął?
Alice: Prawdę.
– So, Anna tells me your bloke wrote a book. Any good?
– Of course.
– It’s about you, isn’t it?
– Some of me.
– Oh? What did he leave out?
– The truth. (ang.)

Larry: Co pani sądzi?
Alice: To wszystko kłamstwo. Paru smutnych nieznajomych na pięknych fotografiach. I kupa nabłyszczonych dupków, którzy udają, że doceniają sztukę. Trzeba mówić, że jest piękna, bo tu właśnie chcą usłyszeć. Ludzie na zdjęciach są smutni i samotni. Ale na zdjęciach wyglądają pięknie. Przez to wystawa dodaje widzom otuchy i dlatego jest kłamstwem. A artystka to największa oszustka.
Larry: Ja jestem chłopakiem tej oszustki.
It’s a lie. It’s a bunch of sad strangers photographed beautifully, and… all the glittering assholes who appreciate art say it’s beautiful ’cause that’s what they wanna see. But the people in the photos are sad, and alone… But the pictures make the world seem beautiful, so… the exhibition is reassuring which makes it a lie, and everyone loves a big fat lie. (ang.)

Alice: Dlaczego ją kochasz? Czy dlatego, że odnosi sukcesy?
Dan: Nie, dlatego, że mnie nie potrzebuje!
– Why do you love her? Is it because she is successful?
– No, it’s because she doesn’t need me! (ang.)

Anna: Dlaczego seks jest tak ważny?!
Larry: Bo jestem cholernym jaskiniowcem!
– Why is the sex so important?
– Larry: Because I’m a fucking caveman! (ang.)

Dan: Kiedy wrócę, chcę usłyszeć prawdę.
Alice: Dlaczego?
Dan: Bo jestem od niej uzależniony! Bo bez niej jesteśmy jak zwierzęta. Zaufaj mi.
– When I get back, please tell me the truth.
– Why?
– Because I’m addicted to it. Because without it, we’re animals. Trust me. (ang.)

Dan: Nie chcę cię skrzywdzić.
Alice: To dlaczego to robisz?
– I don’t wanna hurt you.
– So why are you? (ang.)

Alice: Nie jestem dziwką.
Larry: Nie zapłaciłbym.
– I’m not a whore.
– I wouldn’t pay. (ang.)

Dan: Pogardziłaś moimi kanapkami?
Alice: Nie jadam ryb.
Dan: Dlaczego?
Alice: Ryby sikają do morza.
Dan: Tak jak dzieci.
Alice: Dzieci też nie jem.
– Didn’t fancy my sandwiches?
– Don’t eat fish.
– Why not?
– Fish piss in the sea.
– So do children.
– I don’t eat children either. (ang.)

Dan: Wszyscy chcą być szczęśliwi.
Larry: Nie chorzy na depresję. Wolą być nieszczęśliwi, żeby potwierdzić swoją depresję. Gdyby byli szczęśliwi, to nie mogliby już być w depresji, musieliby wziąć się w garść i żyć, a to prowadzi do depresji.
– Everybody wants to be happy.
– Depressives don’t. They want to be unhappy to confirm they’re depressed. If they were happy they couldn’t be depressed anymore. They’d have to go out into the world and live, which can be depressing. (ang.)

Dan: Zakochałem się w niej, Alice.
Alice: Nie miałeś wyboru? Zawsze jest ten jeden moment, kiedy możesz się poddać albo temu oprzeć. Nie wiem, kiedy ty miałeś ten moment, ale… miałeś na pewno.
– I fell in love with her, Alice.
– Oh, as if you had no choice? There’s a moment, there’s always a moment – 'I can do this, I can give in to this, or I can resist it.' And I don’t know when your moment was, but I bet there was one. (ang.)

Dan: Zrujnowałaś mi życie!
Anna: Przeżyjesz.
– You’ve ruined my life.
– Anna: You’ll get over it. (ang.)

Zobacz też edytuj