Reżyseria

autor odpowiedzialny za całokształt dzieła scenicznego, filmowego, telewizyjnego lub radiowego

Reżyseria – działania reżysera służące powstaniu przedstawienia, filmu itp.

  • Reżyseria to programowanie, przedstawienie zaś to gotowy przekaz.