Antonio Gramsci

włoski historyk, dziennikarz i polityk, filozof i teoretyk marksistowski

Antonio Gramsci (1891–1937) – włoski działacz komunistyczny, teoretyk marksizmu, filozof.

 • Jeżeli historia jest historią wolności – wedle określenia Hegla – to formuła ta dotyczy całych dziejów rodzaju ludzkiego, wszystkich czasów i krajów; wolnością byłaby nawet historia wschodnich satrapii. Wolność oznacza w tym wypadku tylko „ruch”, rozwój, dialektykę. Również i historia satrapii wschodnich była wolnością, gdyż była ruchem i rozwojem – zresztą satrapie runęły. Ponadto historia jest wolnością w tej mierze, w jakiej jest walką między wolnością a autorytetem, między rewolucją a zachowawczością, walką, w której wolność i rewolucja stopniowo biorą górę nad władzą i zachowawczością.
Antonio Gramsci
 • Kryzys polega dokładnie na tym, że to, co stare, umiera, gdy nowe jeszcze się nie narodziło; w takim interregnum pojawia się szeroki wachlarz patologicznych symptomów.
  • La crisi consiste appunto nel fatto che il vecchio muore e il nuovo non può nascere: in questo interregno si verificano i fenomeni morbosi più svariati. (wł.)
  • Źródło: Passato e presente, Editori riuniti, 1996, s. 48.
  • Zobacz też: kryzys
 • Optymizm woli, pesymizm intelektu.
  • Pessimismo dell’intelligenza, ottimismo della volontà (wł.)
  • Opis: motto tygodnika „L’Ordine Nuovo” zapożyczone od Romaina Rollanda.
  • Źródło: „L’Ordine Nuovo”, rocznik I, nr 43, 3–10 kwietnia 1920.
  • Zobacz też: optymizm, pesymizm, wola, intelekt
 • (…) stworzyć własną osobowość znaczy – uświadomić sobie swoje stosunki, a zmienić swą osobowość to tyle, co zmienić całokształt tych stosunków.
  • Źródło: Pisma wybrane, t. 1, Książka i Wiedza, Warszawa 1961, s. 40–41.
  • Zobacz też: osobowość