Wola

cecha jednostek umożliwiająca działanie i podejmowanie świadomych decyzji

Wolaświadome i celowe kierowanie postępowaniem.

 • Będę na ciebie czekał
  Dziesięć a nawet dwadzieścia lat
  Jeśli zajdzie potrzeba
  Twoja wola będzie moją
  Będę na ciebie czekała
  Całe twoje życie
  Odpowiadała umarła
 • Oto moja wola: postępować dobrze, mówić o tym i pamiętać. Z Bogiem
 • Toż siłę woli mierzy się nieraz ogólnikowo jej zdolnością do zapanowania nad pożądaniami – wolę przypisuje się tej jednostce, która postanawiać umie bez trudności zbytnich a przeprowadza postanowienia nieodwołalnie zwalczając zewnętrzne i wewnętrzne przeszkody.
  • Autor: Władysław Witwicki, Teorie woli u Arystotelesa, NAKŁADEM AUTORA, Z drukarni Wł. Łozińskiego, Lwów 1903, s. 5.
 • Wola ludzka nie jest monolitem; jest syntezą setek zwalczających się impulsów. Synteza jest fikcją; wola jest fikcją. Jednak potrzebujemy fikcji, a żadna inna nie jest człowiekowi tak niezbędna, jak właśnie wola.