Rząd

organ sprawujący władzę wykonawczą

Rząd – instytucja państwa zajmująca się jego finansami oraz prowadząca jego politykę wewnętrzną i zagraniczną.

  • Gdzie armia zależy od ludu, tam rząd uzależni się w końcu od armii.
  • Każdy rząd, który jest dość silny, by dać ci wszystko czego pragniesz, jest dość silny by zabrać ci wszystko co posiadasz.
  • Są tylko trzy rzeczy, które musi robić rząd, bo nikt go w tym nie wyręczy: chronić kraj przed zewnętrznymi zagrożeniami, strzec ładu wewnętrznego i dbać o porządny pieniądz. Oprócz tego są tysiące innych rzeczy, które rząd może robić i często rzeczywiście robi. Proszę jednak pamiętać, że im więcej jest dodatkowych zadań, tym bardziej prawdopodobne jest zaniedbywanie tamtych trzech głównych spraw.
    • Autor: Paul Johnson, Bohaterowie, wyd. Świat Książki, Warszawa 2009, ISBN, tłum. Anna i Jacek Maziarscy, s. 301
  • Silny rząd rządzi krajem, silna opozycja rządzi rządem.
  • W miarę jak wśród ludu zanikają przesądy, rząd musi zwiększyć czujność oraz surowiej dbać o dyscyplinę i autorytet.
  • Żaden rząd jeszcze nigdy dobrowolnie nie zredukował liczby swoich urzędników. Programy rządowe raz rozpoczęte nigdy nie znikają. Biuro rządowe jest w zasadzie jedynym bytem na tym świecie, który żyje niemal wiecznie!

Zobacz też: