Referatpisemne lub ustne opracowanie danego zagadnienia, często wygłaszane w gronie zainteresowanych osób.

Wikisłownik
Zobacz też hasło referatWikisłowniku