Posłuszeństwo

w ludzkim zachowaniu, forma społecznego wpływu

Posłuszeństwo – forma społecznego wpływu, w której osoba podporządkowuje się wskazówkom lub poleceniom od osoby obdarzonej władzą czy autorytetem.

 • Cechuje nas (podobnie jak wiele innych gatunków zwierząt) wręcz gorączkowa potrzeba dostosowania się, przynależności i posłuszeństwa. Dostosowanie to może działać na naszą niekorzyść, bo odrzucamy lepsze rozwiązania w imię głupoty tłumu.
 • (…) dla wszystkich najsilniejszym bodźcem do okazywania posłuszeństwa jest pochwała i szacunek dla posłusznego, a nagana i kara dla nieposłusznego.
  • Autor: Cyrus II Wielki
  • Źródło: Ksenofont, Wychowanie Cyrusa (Cyropaedia), Księga pierwsza 6:20, tłum. K. Głombiowski, B. Burliga, A. Marchewka, A. Ryś, ISKŚiO UWr, Wrocław 2014.
  • Zobacz też: pochwała, kara
 • Istota posłuszeństwa sprowadza się do tego, że człowiek zaczyna traktować siebie jako narzędzie, za pomocą którego ktoś inny realizuje swe plany. Przyjmując taką postawę uwalnia się od odpowiedzialności za własne czyny.
 • Nie ma czegoś takiego jak posłuszeństwo w sprawach moralnych i politycznych.
  • Autor: Hannah Arendt, Odpowiedzialność osobista w warunkach dyktatury, 1964, tłum. Mieczysław Godyń.