Osoba

istoty, np. ludzie, posiadające cechy jak osobowość

Osoba – rzecz o rozumnej naturze, cechująca się odrębnością od innych bytów, posiadająca świadomość własnego istnienia, wolę, własny charakter i system wartości.

  • Abstynent: osoba, która poddaje się pokusie odmówienia sobie przyjemności.
Wikisłownik
Wikisłownik
Zobacz też hasło osobaWikisłowniku
  • Kultura, która nie posługuje się terminem osoba, nie ma nic do powiedzenia na temat miłości. Podobnie zresztą i psychologia, jeżeli nie posługuje się terminem osoba, będzie sprowadzała miłość do potrzeb biologicznych, będzie milczała w kwestii akceptacji patologii seksualnej, mając na uwadze poprawność polityczną.
  • Miłość kojarzy się bardziej z nieobecnością niż obecnością ukochanej osoby.
  • Osoba bytuje od samego poczęcia i w swoim rozwoju osobniczym zmierza ku świadomości. Nawet gdyby jej nie osiągnęła z braku kory mózgowej (aencephalon), to jest osobą. Małpa nie ewoluuje, natomiast człowiek współczesny nie jest jeszcze szczytem ewolucyjnym – ewoluuje nadal. Podobno 6 miliardów komórek mózgowych „śpi”, czyli jest jeszcze nieczynnych. Jaki będzie człowiek i świat, w którym człowiek bytuje, gdy zaktualizuje całe swoje mózgowie?