Mahomet

arabski działacz religijny i polityk, twórca islamu

Mahomet (właśc. Muhammad ibn Abd Allah ibn Abd al-Muttalib, 570–632) – prorok i twórca islamu, założyciel pierwszej wspólnoty muzułmańskiej, która przeobraziła się w teokratyczne państwo religijne.

 • Arab nie ma przewagi nad barbarzyńcą ani barbarzyńca nad Arabem. Biały nie ma przewagi nad czarnym ani czarny nad białym; za wyjątkiem dobrych czynów. Każdy muzułmanin jest bratem innego muzułmanina.
„Narodziny proroka Mahometa”.
 • Atrament uczonych mężów jest cenniejszy od krwi męczenników.
  • Źródło: Mahomet. Mądrości proroka, przeł. Janusz Danecki, Dialog, Warszawa 1993, s. 105.
 • Człowiek rzeczywiście prawdomówny nie musi przysięgać.
  • Źródło: hadisy Sahih al-Buchari
 • Mahomet: Długo milczałem. Dlaczego żaden z was nie zabił tego psa?
  NN: Dlaczego nie dałeś mi znaku, Posłańcu Boga?
  Mahomet: Nie zabija się znakami.
  • Opis: o Abdzie Allahu Ibn Sadzie.
  • Źródło: Maxime Rodinson, Mahomet, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1991, s. 253
 • Jednemu Allah daje pożywienie, drugiemu apetyt.
  • Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał Krzysztof Nowak, Warszawa 1998.
 • Jeśli dwóch muzułmanów wyciągnie na siebie broń, to obaj będą w piekle.
  • Źródło: hadisy Sahih al-Buchari
 • Jeśli rzucisz kamieniem w kogoś, kto obserwuje cię bez twojego zezwolenia, nie popełnisz żadnego występku.
 • Każdy węzeł pokrewieństwa, przez małżeństwo i przez krew, rozwiąże się w Dniu Zmartwychwstania, z wyjątkiem mojego.
  • Źródło: Maxime Rodinson, Mahomet, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1991, s. 295.
 • Kto nie jest miłosierny, ten również nie zazna litości.
 • Ktokolwiek się zabije umyślnie, z pewnością zostanie ukarany piekłem, w którym będzie przebywał na zawsze.
  • Źródło: hadisy Sahih al-Buchari, 5778
  • Zobacz też: samobójstwo
 • Miłość do przedmiotów sprawia, że tracisz słuch i wzrok.
  • Źródło: hadisy Sahih al-Buchari
 • Nakazano mi walczyć przeciw ludziom, dopóki nie oświadczą, że nie ma boga prócz Allaha, a Mahomet jest jego prorokiem.
  • Źródło: hadisy Sahih al-Buchari, 2946
 • Nic nie jest potężniejsze od wiedzy; królowie władają ludźmi, lecz uczeni są władcami królów.
  • Źródło: hadisy Sunan Ibn Madża
  • Zobacz też: wiedza
 • Nie chodź zbyt często w gości, a będą cię kochać.
  • Źródło: hadisy Sunan Abu Dawud
 • Nie przesadzajcie w wychwalaniu mnie tak jak chrześcijanie wychwalali syna Marii, bo jestem tylko Sługą. Więc mówcie do mnie: Sługo Allaha.
 • Nigdy nie skąp dobroci, choćby to był zwykły uśmiech na twojej twarzy.
  • Źródło: hadisy Sunan Abu Dawud
 • Nikt z was nie jest prawdziwie wiernym, dopóki nie pragnie dla innych tego, co dla siebie samego.
  • Źródło: hadisy Sahih al-Buchari
 • Umajr Ibn Adi: Posłańcu Boga, zabiłem ją!
  Mahomet: Umajrze, przyszedłeś z pomocą Bogu i Jego Posłańcowi.
  Umajr Ibn Adi: Czy z jej powodu będę musiał ponieść jakieś konsekwencje, Posłańcu Boga?
  Mahomet: Z jej powodu nawet dwie kozy nie trącą się rogami!
  • Opis: o Asmie Bint Marwan.
  • Źródło: Maxime Rodinson, Mahomet, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1991, s. 169
 • Pośpiech jest wynalazkiem Szatana.
 • Przyjmijcie skromność, byście nie uciskali jeden drugiego.
  • Źródło: hadisy Sahih Muslim
  • Zobacz też: skromność
 • Sny są skarbem włóczęgów.
  • Zobacz też: sen
 • Szukajcie mnie pomiędzy słabymi i biednymi; zaprawdę żywią was oni i podtrzymują swą pracą.
  • Źródło: hadisy Sunan at-Tirmizi
 • Ten, kto zna samego siebie, zna Boga.
  • Źródło: hadisy Sunan Abu Dawud
 • Wiedzy szukaj choćby w Chinach.
  • Źródło: Mahomet. Mądrości proroka, przeł. Janusz Danecki, op. cit., s. 105.
 • Wybaczajcie potknięcia ludziom obdarzonym cnotami.
  • Źródło: hadisy Sunan at-Tirmizi
 • Zawsze i wszędzie szukaj ludzi uczonych, uczących się, słuchających i kochających wiedzę. Zginiesz, jeśli nie będziesz piątym wśród tych czterech ludzi.
  • Źródło: Mahomet. Mądrości proroka, przeł. Janusz Danecki, op. cit., s. 108.
 • Zdobywaj wiedzę. Umożliwia ona temu, kto ją posiada odróżnienie dobrego od zła, oświeca drogę do niebios. Jest naszym przyjacielem na pustyni, naszym towarzyszem w pustce, naszym przyjacielem w samotności. Wiedzie nas do szczęścia, podtrzymuje w biedzie, jest ozdobą wśród przyjaciół i zbroją pośród wrogów.
  • Źródło: Mahomet. Mądrości proroka, przeł. Janusz Danecki, op. cit., s. 106–107.

O Mahomecie

 • Bardzo możliwe, że wiadomości nasze o życiu i roli wielkich ludzi, takich jak Herakles, Budda, Jezus, Mahomet, którzy tak znacząco wpłynęli na dalszy rozwój dziejów, nie zawierają ani odrobiny prawdy. Zresztą musimy przyznać, że ich rzeczywiste życie obchodzi nas bardzo mało. Wielcy ludzie należą do nas w tej postaci, jaką nadały im legendy stworzone przez wyobraźnię tłumu.
 • Mahomet nie jest ani satanicznym monstrum jednych, ani „najdoskonalszą z istot” drugich, ani zimnym oszustem, ani teoretykiem w dziedzinie polityki, ani mistykiem tylko Boga miłującym. Jeśli słusznie rozumuję, Mahomet był człowiekiem złożonym, pełnym sprzeczności. Lubił przyjemności – i oddawał się ascezie, często był współczujący – ale niekiedy okrutny. Był wierzącym, którego trawiły miłość do Boga i obawa przed Nim, i politykiem gotowym pójść na każdy kompromis. W życiu codziennym raczej pozbawiony daru słowa, a przecież jego podświadomość stworzyła teksty zbijające z tropu swą poetyckością. Był spokojny i nerwowy, odważny i bojaźliwy, dwulicowy i szczery, nie pamiętający zniewag i okrutnie mściwy, dumny i skromny, niewinny i zmysłowy, inteligentny i, w pewnych kwestiach, niesłychanie ograniczony. Tkwiła w nim jednak siła, która w sprzyjających okolicznościach miała uczynić z niego jednego z nielicznych ludzi, co wstrząsnęli światem.
  • Autor: Maxime Rodinson, Mahomet, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1991, s. 300, 301
 • Mahomet, w odróżnieniu od Jezusa, Buddy i Konfucjusza, był wielkim przedsiębiorcą, a jego żona była – jak byśmy dziś powiedzieli – poważną bizneswoman. W odróżnieniu od innych religii islam nie namawia też do ascezy i propaguje bogacenie się. W tym sensie Koran doskonale pasuje do współczesnego świata, którym rządzi rynek.
 • Pozytywna ocena religii islamu jest niepodważalna (…) Mahomet był człowiekiem religijnym, człowiekiem nadzwyczajnym i nadzwyczajnie głębokim.
  • Autor: Yves Congar, Rozmowy jesienne, tłum. M.Deskur, Warszawa 2001, s. 40.
 • Z tych tedy mój Zacny Czytelniku którą chcesz, sequere Sententiam; i to też dla rekreowania Czytelnika & ad risum osądziłem apponendum, ze Turcy wierzą z swego Alkoranu, iż Mahomet ich Prorok fałszywy, mając klucze od Raju na Dniu Sądnym, obróci się w barana, a Mahometani w pchły, i tak w niego powskakawszy dostaną się do Raju, czyli do Nieba, bo to u nich jedno zdaje się. Oto bestyalskiemu życiu bestyalskie zakłada Błogosławieństwo? Złej wiary złe też sentymenta. Powiada w tymże Alkoranie, że Ray jest tak wielki, jak Niebo i Ziemia, a w nim Drzewo cały Ray napełniające, liście srebrne i złote mające, temi popisane słowy: Nie jest BÓG, tylko BÓG, i Mahomet Apostoł jego. Obiecywał Mahometanom w tymże Raju z Pannami wszystkę piękność przechodzącemi rozkoszną zabawę i plezyry. Godzien za takowe swoje sentymenta, aby na drzewie raju swego był na gałęzi fruktem.