Lęk

Negatywne uczucie związane z martwieniem się o przyszłe wydarzenia

Lęk – negatywny stan emocjonalny związany z przewidywaniem nadchodzącego niebezpieczeństwa, objawiający się jako niepokój, uczucie napięcia, skrępowania, zagrożenia.

  • Ciągle jestem przy sprawie najważniejszej, to jest przy badaniu możliwości uwalniania się od stanów lękowych, a tym samym zabezpieczania sobie tej najwyższej formy wolności. Bo być bez lęku znaczy być wolnym.
    • Autor: Tymoteusz Karpowicz
    • Źródło: Mirosław Spychalski, Jarosław Szoda, Mówi Karpowicz, Wrocław 2005, Biuro Literackie, s. 70.
  • Lękamy się utracić to, co już posiadamy – nasze życie czy nasze plony. Jednak obawa znika, gdy tylko zaczynamy pojmować, że nasze losy, tak jak i losy świata, spisane zostały tą samą Ręką.
  • Ludzie lękają się takich, którzy nie lękają się niczego.
  • Modlitwa przemienia lęk w odwagę.
  • Nadzieja – siostra lęku, matka prośby, kornej niemocy starca opiekunka.
  • Wypracowanie u siebie bardziej pozytywnego i tolerancyjnego stosunku do innych ludzi jest, jak się zdaje, możliwe, a to już byłoby dużym osiągnięciem w rozładowaniu atmosfery lękowej, która zdaniem wielu, znamionuje współczesną epokę.

Zobacz też: