Tymoteusz Karpowicz

polski poeta

Tymoteusz Karpowicz (1921–2005) – polski poeta, prozaik, dramaturg, tłumacz.

 • Ciągle jestem przy sprawie najważniejszej, to jest przy badaniu możliwości uwalniania się od stanów lękowych, a tym samym zabezpieczania sobie tej najwyższej formy wolności. Bo być bez lęku znaczy być wolnym.
  • Źródło: Mirosław Spychalski, Jarosław Szoda, Mówi Karpowicz, Biuro Literackie, Wrocław 2005, s. 70.
 • Jest w moim krajobrazie
  błąd barw i zapachu
  lecz ciągle
  ciągle kocham
  to co wciąż się
  zmienia
  • Źródło: Miłość (1958)
 • kiedy moja łódka dobije do słońca
  zaczekam chwilę nie wysiądę z brzegu
  popatrzę stąd na wszystkie zachody
  światła na jego nazwy i na synonimy
  • Źródło: Odwrócone światło z tomu Odwrócone światło, Ossolineum, Wrocław 1972, s. 402.
 • (…) odbiorca nie istnieje u mnie w procesie twórczym. Ja go nie mogę uwzględniać, ponieważ moje pisanie jest rozprawą z sobą samym. Ja chcę dowiedzieć się wyłącznie czegoś o sobie. A każde myślenie o tym, jak to będzie odebrane, unieruchomiłoby mnie zupełnie.
  • Źródło: Świat niemożliwy (rozmowa Stanisława Beresia z Tymoteuszem Karpowiczem), „Polityka” nr 200, 27 sierpnia 2005.
 • Trafiony gołąb
  rozpaloną kulą
  z skrzydła na skrzydło
  śmierć swoją przerzuca
  (…) Pióra leciutkie
  lżejsze od promienia
  lecz się pod nimi
  grzbiet ziemi ugina
  • Źródło: Pióra (1958)

O Tymoteuszu Karpowiczu edytuj

 • Nb. 400 stron tomu Karpowicza w PRL to dla mnie dziw nad dziwy. Bo to wejście jest absolutnie bezużyteczne i ten luksus w kraju, gdzie brak chleba najprostszej prawdy, ça fait rever [to daje do myślenia]. No i zajadają się lingwistycznymi i strukturalistycznymi ciastkami do tego stopnia, że jak ktoś powie: „stół ma cztery nogi” będą od niego uciekać, jakby pierdnął publicznie.
 • W poezji, w wyciskaniu słowa i sensów jest Karpowicz gladiatorem. To jego walka na śmierć i życie. Jak w prehistorii języka, opisanej przez Giambattistę Vico, tak i współcześnie poeta zmaga się – widać to na przykładzie Karpowicza – z bestią, by ją uczłowieczyć: poeta jest tym, kto „logarytmizuje” rzeczywistość i podnosi zwierzę – samego siebie – do estetycznej i moralnej potęgi. W tym nieustannym procesie wydźwigania zwierzęcia język jest epistemologiczny. Trzeszczą granice wyobraźni, trzeszczy gramatyka. Trzeszczy świadomość. Trzeszczy świat.
  • Autor: Tomasz Tabako, Karpowicz na Kaukazie, „Polityka”, 18 lipca 1998
 • Życie Karpowicza, rozpięte między zapadłą wsią a amerykańskim uniwersytetem, między Wileńszczyzną, Szczecinem, Wrocławiem, Berlinem i Chicago, wydaje się tak samo nie do ogarnięcia, jak jego poezja.