Trwoga – silna przykra emocja o charakterze wrodzonym, pojawiająca się w sytuacjach realnego zagrożenia.

  • Rycerz bez trwogi i skazy.
    • Chevalier sans peur et sans reproche (fr.)
    • Opis: przydomek Pierre du Terrail Bayarda, zamieszczony w tytule jego życiorysu pochodzącego z 1527 roku
  • Z początku porwał mię śmiech pusty,
    A potem litość i trwoga.
  • Samotność to taka straszna trwoga.
    Ogarnia mnie, przenika mnie...