Kanon Mahajany – zbiór sutr Buddy spisanych w sanskrycie, a także znany w tłumaczeniach chińskich, tybetańskich, japońskich i koreańskich przechowywanych w tradycji Mahajana.

Sutra Złotego Blasku Najbardziej Zwycięskich Królów po tangucku

Amitabha Sutra

edytuj
   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Amitabha Sutra.

(wyd. Dharma Realm Buddhas Association, San Francisco 1974)

 • Jeśli dobry mężczyzna lub kobieta słyszą wypowiadane imię Amitabhy i zachowują je w swoim sercu bez zwątpienia choćby przez jeden dzień (...) odrodzą się w Krainie Najwyższej Błogości Buddy Amitabhy.
 • Ponieważ widzę w tym pożytek, wypowiadam te słowa: Jeśli żywa istota je usłyszy, powinna czynić życzenie: „Odrodzę się w tej krainie”.
 • Setki miliardów krain Buddy w kierunku zachodnim, jest kraina zwana Najwyższą Błogością. W tej chwili Budda zwany Amitabhą naucza tam Dharmy. Siariputro, z jakiego powodu jest ta kraina nazywana Najwyższą Błogością? Wszystkie żyjące tam istoty nie doświadczają żadnego cierpienia ale cieszą się najwyższą błogością.

Avatamsaka Sutra

edytuj
   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Avatamsaka Sutra.

(Buddyjska nauka o wszech-całości, Garma C.C. Chang, wyd. A, Kraków 2010 oraz Słowa Buddy, Norbu, Warszawa 2010)

 • Aby zliczyć wszystkie wszechświaty Buddy, trzeba by całej wieczności.
 • Chociaż wskazałem wam metody osiągnięcia wyzwolenia, zależy ono od was samych.
 • Jak głuchy muzyk, który sprawia radość innym, ale nie może cieszyć się własną muzyką: taka jest Dharma bez medytacji.
 • Umysł jest jak malarz. Umysł wytworzył złożenia. Wszystkie istniejące światy są obrazami namalowanymi przez umysł.

Diamentowa Sutra

edytuj
   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Diamentowa Sutra.

(na podstawie angielskiego tłumaczenia A.F. Price'a chińskiego przekładu Kumaradżiwy (IV w. n.e.), tłum. polskie Karma Jesze Dordże, Mu Dziu)

 • Ci, którzy widzą moje ciało jako zwykłą formę i słyszą mój głos jako zwykły głos, wkroczyli na błędną ścieżkę – tacy ludzie w rzeczywistości mnie nie widzą.
 • Gdziekolwiek są materialne cechy, tam jest ułuda; ale ktokolwiek postrzega, że wszystkie cechy są w rzeczywistości nie-cechami, ten postrzega Tathagatę.
 • Słowa nie mogą objaśnić prawdziwej natury wszechświata. Tylko zwykli ludzie, spętani pożądaniami robią użytek z tej arbitralnej metody.
 • Prawda jest niewyrażalna i nie do ogarnięcia. Ona ani istnieje ani nie istnieje. Ta niewyrażalna zasada stanowi podstawę różnych doktryn wszystkich mędrców.

Lankavatara Sutra

edytuj
   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Lankavatara.

(Cytaty za: wyd. EKOTECH 2009; tłum. Zbigniew Becker)

 • Błąd w tych mylnych naukach, jakie zazwyczaj głoszą filozofowie tkwi w tym, że nie rozpoznają oni, iż obiektywny świat powstaje z samego umysłu: nie pojmują oni, że cały system umysłu także powstaje z samego umysłu (...) nieświadomi faktu, iż istnieje tylko jedna, wspólna esencja.
 • Budda Dharmata jest Ostateczną Zasadą Rzeczywistości, z której biorą swe istnienie wszelkie rzeczy, lecz która sama w sobie wykracza poza wszelkie określenia.
 • Buddowie nie nauczają Dharmy, która jest zależna od liter. Każdy, kto naucza doktryny zależnej od liter i słów, jest tylko gadułą, ponieważ Prawda jest poza literami, słowami i księgami.

Surangama Sutra

edytuj
   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Surangama Sutra.

(wg przekładu chińskiego Paramitiego,705; na podst. tłum. angielskiego Lu K'uan Yu)

 • Anando, wciąż nie masz jasności co do iluzorycznych przejawów wszystkich przemijających zjawisk, które zanikają ilekroć się pojawiają. Te iluzje pochodzą z istoty cudownego Umysłu. Tak samo sześć zmysłów (szóstym jest intelekt) wraz z towarzyszącymi im obiektami i świadomościami, które złudnie wyrastają z przyczyn i warunków, i które złudnie zanikają kiedy te przyczyny i warunki się rozejdą. Są one jedynie kreacją i destrukcją pojawiającą się i zanikającą w niezmiennej, cudownie przejrzystej, wszystko obejmującej i głębokiej Bhutatathacie, absolutnej naturze Buddy, gdzie nie znajdziesz ani przychodzenia, ani odchodzenia, ani złudzenia, ani oświecenia, ani narodzin ani śmierci.
 • Jeśli umysł poszukuje umysłu, to co z natury nie jest iluzją, tworzy iluzję. Jeśli powstrzymasz całe chwytanie, nie znajdziesz nic realnego. Jeśli to, co nie jest iluzją, uspokoi się, gdzie jeszcze można dopatrzeć się iluzji?
 • Wszystkie żywe istoty podlegają reinkarnacji przez różne światy, z powodu dwóch wypaczonych, rozróżniających i fałszywych poglądów które, gdziekolwiek się pojawią, wciągają w kołowrót samsary. Co jest przyczyną tych fałszywych poglądów? Powstają z powodu indywidualnej i zbiorowej karmy.

Sutra Buddy Medycyny Tathagaty Lazurytowego Blasku, Jego Przeszłych Ślubowań, Zasług i Zalet

edytuj
   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Sutra Buddy Medycyny Tathagaty Lazurytowego Blasku, Jego Przeszłych Ślubowań, Zasług i Zalet.

(wg ang. tłumaczenia Hsuan Jung, International Buddhist Monastic Institute, 2001)

 • Mańdziuśri, kiedy Czczony Przez Świat Budda Medycyny kroczył ścieżką bodhisattwy, uroczyście złożył Dwanaście Wielkich Ślubów by spełnić wszelkie pragnienia czujących istot.(...) Z tej przyczyny, Mandziuśri, wszyscy gorliwi mężczyźni i kobiety powinni składać życzenia odrodzenia się w tej krainie
 • Na wschód od tego świata, przemierzając tak wiele krain Buddy jak wiele jest ziaren w Gangesie, istnieje świat zwany Czysty Lazuryt. Budda tej krainy zwany jest Buddą Medycyny, Tathagatą Lazurytowego Blasku (...)
 • O Anando, trudno jest uwierzyć w te niezwykle głębokie praktyki Buddów i trudno je pojąć.
 • O Anando, Budda Medycyny kultywował niezliczone praktyki Bodhisattwy, stosował niezliczone zręczne metody i składał liczne ślubowania. Zajęło by mi to cały długi eon, gdybym miał je wyczerpująco opisać.

Sutra Królewskiego Samadhi

edytuj

(wyd. Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, Delhi, 2003)

   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Sutra Królewskiego Samadhi.
 • Ciało Tathagaty powinno być określane jako, w swej esencji, podobne przestrzeni, niewidzialne, przekraczające zakres widzenia – tak należy postrzegać Absolutne Ciało. Niepojęte, przekraczające sferę myśli, nieoscylujące między błogością i cierpieniem, przekraczające iluzoryczne rozróżnienia, nieumiejscowione nigdzie (...) przekraczające namiętności, niepodzielne, przekraczające nienawiść, stabilne, przekraczające zaślepienie, wyjaśniane poprzez znamiona pustki, niezrodzone, przekraczające narodziny, wieczne z punktu widzenia zwykłego doświadczenia, nierozróżnialne w aspekcie Nirwany, opisywane słowem niewysłowione, uspokajające w głosie, jednorodne w odniesieniu do konwencjonalnej Prawdy, konwencjonalne w odniesieniu do Absolutnej Prawdy – zgodny z prawdziwą nauką Absolut.
 • Jeśli młoda dziewczyna śni, że rodzi się jej synek, który następnie umiera, najpierw czuje radość a potem smutek. Wiedz, że wszystkie zjawiska są właśnie takie.
 • Moc koncepcji spowodowała wiarę w istnienie świata. Skupiając się na swych percepcjach głupcy wykonali tę pracę.

Sutra Kwiatu Lotosu Cudownego Prawa

edytuj
   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Sutra Kwiatu Lotosu Cudownego Prawa.

(wyd. Wetherhill/Kosei, Nowy Jork, Tokio 1974; tłum. Karma Jesze Dordże, Mu Dziu)

 • Aby uwolnić się od lenistwa słuchajcie tej sutry.
 • Buddowie, czczeni, wiedzą, że nic nie posiada niezależnego istnienia.
 • Jedynie osiągnięcie najwyższej mądrości Buddy jest prawdziwą nirwaną.
 • Jestem królem Prawa, Absolutem co do Prawa, i dlatego pojawiam się na tym świecie aby uspokoić wszystkie stworzenia.

Sutra Serca Doskonałej Mądrości

edytuj
   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Sutra Serca Doskonałej Mądrości.

(cytaty za: Buddyzm, red. Jacek Sieradzan, Kraków, 1987)

 • (...) wewnętrzną naturą pięciu skupisk jest Pustka. Forma jest Pustką, ale Pustka jest formą. Pustka nie jest inna niż formy, a formy nie są inne niż Pustka. Podobnie: uczucia, percepcja, wola i świadomość są również puste.
 • Wszystkie zjawiska, Siariputro, są również Pustką. Nie posiadają określonych charakterystyk, są niestworzone, nie zanikają, są nieskalane, chociaż nie są oddzielone od skalań; nie zmniejszają się, ale także nie powiększają się.

Tathagatagarbha Sutra

edytuj
   Poniżej znajdują się wybrane cytaty, więcej znajdziesz w osobnym haśle Tathagatagarbha Sutra.
 • Czy Buddowie pojawiają się na świecie, czy nie, natura buddy wszystkich istot jest wieczna i niezmienna. To jest tak, że jest ona zasłonięta splamieniami. Kiedy Tathagata pojawia się na świecie, szeroko propaguje Dharmę, aby usunąć ich ignorancję i cierpienie i oczyścić ich uniwersalną mądrość.
 • Kiedy obserwuję wszystkie istoty swoim okiem buddy widzę ukrytą pod splamieniami chciwości, pożądania, gniewu i głupoty stabilnie usadowioną czcigodną mądrość buddy, wgląd buddy i ciało buddy. Dobrzy synowie, wszystkie istoty, chociaż odnajdują w sobie rozmaite splamienia, posiadają naturę buddy, która jest wiecznie bez skazy i która jest pełna cnót nie różniących się od moich. Co więcej, dobrzy synowie, to jest tak jakby osoba jasnowidząca dostrzegała ciała Tathagatów zasiadających w pozycji lotosu wewnątrz kwiatów, których płatki nie są jeszcze rozwinięte, a które po opadnięciu płatków objawiają wszystkim tathagatów.