Sutra Buddy Medycyny Tathagaty Lazurytowego Blasku, Jego Przeszłych Ślubowań, Zasług i Zalet

Sutra Buddy Medycyny Tathagaty Lazurytowego Blasku, Jego Przeszłych Ślubowań, Zasług i Zalet – sutra Mahajany, zawierająca także elementy ezoteryczne (mantra), która jest inspiracją dla tradycyjnej medycyny tybetańskiej, gdzie praktyki duchowe uważane są za jedną z metod terapii. Cytaty wg angielskiego tłumaczenia Hsuan Jung, International Buddhist Monastic Institute, 2001.

  • Mańdziuśri, kiedy Czczony Przez Świat Budda Medycyny kroczył ścieżką bodhisattwy, uroczyście złożył Dwanaście Wielkich Ślubów by spełnić wszelkie pragnienia czujących istot.(...) Z tej przyczyny, Mańdziuśri, wszyscy gorliwi mężczyźni i kobiety powinni składać życzenia odrodzenia się w tej krainie.
  • Na wschód od tego świata, przemierzając tak wiele krain Buddy jak wiele jest ziaren w Gangesie, istnieje świat zwany Czysty Lazuryt. Budda tej krainy zwany jest Buddą Medycyny, Tathagatą Lazurytowego Blasku, Arhatem, Doskonale Oświeconym, Perfekcyjnym W Myśli i Działaniu, Tym, Który Wszystko Przekroczył, Znawcą Świata, Niezrównaną Istotą, Poskromicielem Namiętności, Nauczycielem Bogów i Ludzi, Buddą, Czczonym Przez Świat.
  • O Anando, Budda Medycyny kultywował niezliczone praktyki Bodhisattwy, stosował niezliczone zręczne metody i składał liczne ślubowania. Zajęło by mi to cały długi eon, gdybym miał je wyczerpująco opisać.
  • O Anando, trudno jest uwierzyć w te niezwykle głębokie praktyki Buddów i trudno je pojąć.(...)
  • Po tym jak Budda Medycyny osiągnął Najwyższe Oświecenie, dostrzegł, dzięki czystości swych przeszłych ślubowań, że czujące istoty znosiły różne dolegliwości, takie jak wycieńczenie, wyniszczające kalectwa, gorączka, dyzenteria, żółtaczka itd. Niektórzy padali ofiarą czarnej magii lub różnych trucizn, podczas gdy inni cierpieli z powodu krótkiego życia i przedwczesnej śmierci. Wtedy, poszukując kresu tych wszystkich niedoli i spełniając pragnienia czujących istot wkroczył on w samadhi zwane Eliminacją Wszystkich Cierpień i Dolegliwości Czujących Istot. Wtedy jasne światło wypromieniowało z jego czoła i wypowiedział on wielką mantrę: Namo bhagavate Bhajszadżjaguru-wajduria Prabha radżaja Tathagataja Arhate Samjak-sambuddhaja Tadjadha Om Bhajszadżje Bhajszadżje Bhajszadżja Samudgate Swaha. Stała się jasność, która pozwoliła wszystkim istotom uniknąć choroby i cierpienia i cieszyć się radością i szczęściem.(...) Dlatego, Mańdziuśri, wszyscy mężczyźni i kobiety, którzy czczą i z szacunkiem składają ofiary Buddzie Medycyny, powinni ciągle recytować tę mantrę i nie pozwalać by znikła ona z ich umysłów.(...) W ten sposób gorliwi mężczyźni i kobiety będą pod opieką buddów.