Wagabunda – polski kabaret literacko-artystyczny założony przez Lidię Wysocką i Karola Szpalskiego w Krakowie. Działał w latach 1956–1968.