Klub Hybrydy

klub studencki w Warszawie

Klub Hybrydy – jeden z najstarszych i najbardziej znanych klubów studenckich w Polsce.

  • Gdy startowaliśmy w „Hybrydach” na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, byliśmy dość niefrasobliwi. Nie czuliśmy potrzeby demonstrowania myślowej niezależności, szukania politycznego stosunku do tego, co się dzieje.(...) Mówiąc krótko, nie walka, ale zabawa była naszym celem. W miarę dojrzewania zaczęło się to jednak zmieniać. Polityka, która początkowo była rzadkim gościem na naszej estradzie, poczęła pojawiać się coraz częściej. Tematów dostarczało życie, pomysłów zdolni ludzie, którzy garnęli się do „Hybryd” jako autorzy i aktorzy, a również publiczność.