Justyn Piskorski

polski prawnik, karnista

Justyn Aleksander Piskorski (ur. 1971) – polski prawnik, karnista, doktor habilitowany nauk prawnych, od września 2017 sędzia Trybunału Konstytucyjnego, nauczyciel akademicki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

  • Edukacja proponowana w warunkach szkół koedukacyjnych jest wyłącznie źródłem problemów, gdyż ten model edukacji jest nastawiony na kształcenie grzecznych dziewczynek. Długoletni okres koedukacji musiał doprowadzić do stanu, w którym mamy zniewieściałych mężczyzn i agresywne kobiety.
  • Kultura męskiego panowania rozpadała się jednocześnie na wielu polach. Jednym z efektów opisywanych już przez Mitscherlicha było znikanie ojców z pola doświadczeń swoich dzieci. Ruch kobiecy przekuł jednak jego tezy na konkretne postulaty polityczne, które doprowadziły do wprowadzenia kategorii osobistej winy ojców. Zostali oni napiętnowani. Masowo uświadamiano kobietom ojcowskie niedostatki. Rozpoczęła się swoista nagonka na ojców. Nawiasem biorąc można zauważyć, że był to prawdopodobnie poligon tej »pedagogiki wstydu«, której jako Polacy doświadczamy współcześnie.

O Justynie Piskorskim

edytuj