Ewa Szczęsna

polska filolog

Ewa Szczęsna (ur. 1976) – polska filolog.

Poetyka reklamy

edytuj

(PWN, Warszawa 2003)

 • Barwa jako składnik obrazu reklamowego jest równocześnie środkiem i przedmiotem reklamy.
  • Źródło: s. 46
 • Barwa w obrazie reklamowym jest także nośnikiem znaczeń symbolicznych, psychologicznych, emocjonalnych, dlatego nie jest obojętne, jakie miejsce zajmuje ona na płaszczyźnie obrazu, a w sąsiedztwie jakich innych barw się pojawia, a wreszcie jaki jest jej ton czy nasycenie.
  • Źródło: s. 39.
  • Zobacz też: barwa
 • Informacja i perswazja są też podstawowym wyróżnikiem reklamy w ujęciu marketingowym.
 • Reklama jest przekazem, w którym kontekst współtworzy poetykę reklamy, jawi się jako czynnik w nią wpisany.
  • Źródło: s. 32
 • Reklama jest tekstem kultury, który realizuje patrzenie na teraźniejszość jako odkrywanie przeszłości. Znosi przemijanie, polemizuje z mitem przeszłości jako czymś idyllicznym, lepszym od teraźniejszości.
  • Źródło: s. 156
 • Reklama tworzy nową filozofię, zgodnie z którą wartości absolutne utożsamiane są z przedmiotem użytkowym.
 • Światłocień w reklamie pełni (…) funkcję metafory (…).
 • Zdefiniowanie reklamy jest o tyle trudne, że jest ona zjawiskiem dynamicznym, wciąż rozwijającym się, uwarunkowanym technologicznie oraz transcendentnym – w tym sensie, iż obejmuje coraz to nowe sfery działalności ludzkiej, a tym samym wchodzi w pole zainteresowań socjologii, psychologii, lingwistyki, kulturoznawstwa, estetyki, etyki prawa czy ekonomii. To powoduje, że stworzenie jednej, zamkniętej, całościowo pełnej definicji zjawiska wydaje się niemożliwe, że kształt definicji zależy od przyjętej perspektywy badawczej.

Zobacz też

edytuj