Perswazja – sztuka przekonywania kogoś do własnych racji.

  • Prawda ma podstawową wyższość nad fałszem i jeśli w starciu z nim nie zwycięża, to dlatego, że jej obrońcom brak zdolności perswazyjnych.
  • (…) pytania są chyba najbardziej perswazyjną ze wszystkich form wypowiedzenia.
  • Umiejętność rządzenia ludźmi to przede wszystkim umiejętność perswazji.
    • Autor: Józef Tischner
    • Źródło: Walery Pisarek, Słowa między ludźmi, op. cit., s. 111.