Zgodajedność, jednomyślność, także aprobata.

  • Głosem narodu jest harmonia czysta, mieczem – jedność i zgoda, celem – prawda.
  • Milczenie jest oznaką zgody.
    • Opis: przysłowie tuwińskie
    • Źródło: Kobierzec z gwiazd i półksiężyców (seria Myśli Srebrne i Złote), wybór i tłum. Stanisław Kałużyński, Edward Tryjarski, Wiedza Powszechna, Warszawa 1967, oprac. części tuwińskiej: Stanisław Kałużyński, s. 126.
    • Zobacz też: milczenie