Twórczość

zdolność do wytwarzania czegoś

Twórczość – wieloaspektowe zjawisko związane z powstawaniem nowych i wartościowych wytworów; także: ogół dzieł, prac stworzonych przez kogoś, dorobek twórczy, dorobek artystyczny.

 • Człowieczeństwo to twórczość. Niekoniecznie artystyczna. Jakakolwiek twórczość. Przerabianie rzeczywistości swoją myślą, swoją pracą, swoim wpływem. A twórczość rodzi się tylko z uczuć. One są jej źródłem, pożywką, ogniskiem energii. U dna każdego dzieła znajdujemy uczucia. Takie lub inne. Może to być miłość do kraju lub nienawiść, ukochanie kobiety czy rozpacz po jej stracie, ekstaza religijna, fanatyzm polityczny lub chęć zemsty.
 • Potrzeba twórczości, tj. narzucania otoczeniu swej wizji świata, jest jedną z zasadniczych cech człowieka. Nie chodzi tu o jakość twórczości; pracą twórczą może być sprzątanie ulicy, a może nią nie być praca artystyczna czy naukowa. Kryterium różnicującym jest tu poczucie tworzenia, tj. realizowania własnego planu.
 • Tendencje do globalnych ujęć, do syntez cechują jednostki twórcze w okresie nasilania się twórczości, po którym zazwyczaj przewagę uzyskuje postawa analityczna, postawa samokrytycyzmu, nieufności do własnej twórczości.
 • Trzeszczy papier
  Słów nieustanne spięcia
  Wielka burza
  Kartką się przemieszcza
 • Twórczość naszej fantazji przejawia się normalnie w snach. W odstępach powtarzających się okresowo co kilkanaście godzin zapadamy w osobliwy stan fizjologiczny zwany snem i na jego tle zwykła imaginacja nasza działać szczególniej żywo. Przeżywamy wtedy nie tylko osobliwe grupy wyobrażeń wytwórczych, ale, obok nich, często złudzenia i halucynacje, przekonania i supozycje, wiążące się w całości nieraz wcale nie chaotyczne. W snach czujemy się świadkami rzeczywistości, którą nieraz dopiero po zbudzeniu się umiemy ocenić jako złudę, przedmiot marzeń pewnych. Jednocześnie istnieje uderzające podobieństwo między marzeniami sennymi a dziełami sztuki. Twórczość artystyczna przypomina sny świadome albo sny udane.
 • Twórczość – oto jest wielkie wyzwolenie z cierpień i ulżenie życia. Lecz, żeby twórca powstał, wiele cierpień tu trzeba i wiele przeistoczeń.
 • Za blade me strony
  Za cienkie me pióro
  Nie pisze już dzień
  Co szkicuje noc
 • Zadowolenie i radość, jaką dają osiągnięcia w pracy twórczej, należą do najsilniejszych uczuć przyjemnych, jakie człowiek zdolny jest przeżywać. Wyrażają się one m.in. w silnym poczuciu własnej mocy i wartości, w poczuciu głębokiego sensu istnienia. Niestety jednak, praca twórcza bywa także źródłem przykrości, cierpień, a nawet tragedii życiowych, zwłaszcza gdy napotyka na niewzruszony opór prostactwa, rutyny, zawiści.