Thomas Hobbes

angielski filozof

Thomas Hobbes (1588–1679) – angielski filozof.

Thomas Hobbes

Lewiatan (1651)

edytuj
 • Ci, którzy mało dociekają albo wcale nie dociekają, jakie są naturalne przyczyny rzeczy, ze strachu, który wypływa z samej nieznajomości tego, co ma moc uczynić im wiele dobra lub szkody, skłonni są przyjmować i wyobrażać sobie, różne rodzaje mocy niewidzialnej; i stają z obawą i czcią przed tworami własnej wyobraźni; a w chwilach udręki wzywają ich pomocy; podobnie w chwilach, gdy oczekują pomyślnego wyniku swych przedsięwzięć, ażeby złożyć im dary: z tworów swojej własnej fantazji czynią bogów. W ten sposób doszło do tego, że z niezliczenie różnych tworów fantazji ludzie stworzyli sobie niezliczone rodzaje bóstw.
 • Któż bowiem nie widzi, kto ma z tego korzyść, iż ludzie wierzą, że król nie ma władzy nad chrześcijaninem, o ile biskup go nie ukoronuje?
 • Ludzie odwołują się od zwyczaju do rozumu i od rozumu do zwyczaju, zależnie od tego, co im jest wygodne; i odstępują od zwyczaju, gdy tego wymaga ich interes, albo znów przeciwstawiają się rozumowi, gdy tylko rozum jest przeciw nim.
 • Obawa przed rzeczami niewidzialnymi jest naturalnym źródłem Tego, co każdy w swoim umyśle nazywa religią.
 • Wartością lub walorem człowieka, zarówno jak wszystkich innych rzeczy, jest jego cena, tj. to, co dają za użytkowanie jego siły.
 • Wojna wszystkich przeciw wszystkim.
  • Bellum omnium in omnes. (łac.)
  • Opis: o stosunkach panujących w społeczeństwie pierwotnym.
  • Źródło: I, 4
  • Zobacz też: wojna
 • Apetyt połączony z przekonaniem, że się go zaspokoi, nazywa się nadzieją.
 • Bezpieczeństwa nie dają prawa natury ani zjednoczenie nielicznych ludzi czy rodzin, ani wielka mnogość, o ile nie kieruje nią jedna wola.
  • Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał Krzysztof Nowak, Warszawa 1998.
 • Dobry nastrój człowieka zasadza się na tym, by sądzić o swych zaletach jak najlepiej porównując je z kimkolwiek innym.
 • Geometria jest jak do tej pory jedyną nauką, jaką Bogu spodobało się podarować rodzajowi ludzkiemu.
 • Gdybym przeczytał tyle, co inni, nie widziałbym więcej od nich.
 • Pożądanie i wstręt różnią się od siebie, tak jak rzecz przyszła od teraźniejszej.
 • Ugody bez miecza są tylko słowami i nie mają mocy, by dać człowiekowi bezpieczeństwo.
  • Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał Krzysztof Nowak, Warszawa 1998.
 • Zakładamy, że każdy człowiek dąży do tego, co dla niego naturalnie najlepsze, a do tego, co sprawiedliwe, tylko z rzadka, w imię pokoju.