Geometria

dział matematyki badający figury i pewne aspekty różnych przestrzeni

Geometria – dział matematyki zajmujący się badaniem figur.

Axel Helsted, "Geometria"
Tablice geometryczne z encyklopedii z 1728 roku
  • Geometria jest jak do tej pory jedyną nauką, jaką Bogu spodobało się podarować rodzajowi ludzkiemu.
  • Geometria jest sztuką wyciągania prawidłowych wniosków ze źle sporządzonych rysunków.
  • Geometria – jest nauką, którą dobry Bóg obdarzył rodzaj ludzki.
  • Sam Bóg był w okresie gotyku przedstawiany w sztuce i w literaturze z cyrklem w dłoni, jako Stwórca, który stwarza wszechświat według praw geometrii. Architektura staje się nauką – w sensie nadawanym temu słowu przez Augustyna – dopiero dzięki stosowaniu tych właśni praw. Podporządkowując się geometrii, średniowieczny architekt sądził, że naśladuje dzieło swego boskiego Mistrza.
    • Autor: Otto von Simson, Katedra gotycka – jej narodziny i znaczenie, tłum. Anna Palińska, wyd. 1956
    • Zobacz też: gotyk