Teologia

dziedzina wiedzy zajmująca się poznaniem Boga

Teologia – nauka o Bogu.

  • Teologia jest ideologią w służbie władzy hierarchicznej, która samą siebie ustanowiła nieomylną prawdą. Tej „prawdy” potrzebuje Kościół, aby ludzi straszyć piekłem, grzechem, karą za nieposłuszeństwo, wyrzutami sumienia, spowiedzią itp. Kościół hierarchiczny chce jedynie panować i odnosić korzyści, a religia jest dla niego jedynie fasadą, za którą ukrywa swoje właściwe zamiary.

Zobacz też:

Wikisłownik
Wikisłownik
Zobacz też hasło teologiaWikisłowniku