Rozmowy tuskulańskie

łaciński dialog filozoficzny Cycerona

Rozmowy tuskulańskie (Tuskulanki, łac. Tusculanae Disputationes) – dzieło filozoficzne Cycerona.

 • Filozofia jest uprawą ducha.
  • Cultura animi philosophia est. (łac.)
  • Źródło: II, 5
 • Gwóźdź trzeba wbić gwoździem.
  • Clavo clavum eiciendum. (łac.)
  • Opis: polski odpowiednik: Klin klinem.
  • Źródło: IV, 35
  • Zobacz też: gwóźdź
 • Niech pije albo niech się wynosi.
  • Aut bibat aut abeat! (łac.)
  • Źródło: V, 41
 • Przystoi walczyć w obronie praw, wolności, ojczyzny.
  • Convenit dimicare pro legibus, pro libertate, pro patria. (łac.)
  • Źródło: IV, 19
  • Zobacz też: prawo, wolność
 • Przyzwyczajenie do trudu sprawia, że łatwiej znosimy cierpienia.
  • Consuetudo laborum perpessionem dolorum efficit facilorem. (łac.)
  • Źródło: II, 14
  • Zobacz też: cierpienie
 • Skutkiem przeciwieństwa jest przeciwieństwo.
  • Contratorium cotraria sunt consequentia. (łac.)
  • Źródło: V, 17
 • Śmierć odwodzi nas od nieszczęść, a nie od dobra, jeżeli rozważymy prawdę.
  • A malis mors abducit, non a bonis, verum si quaerimus. (łac.)
  • Źródło: I, 34, 83
  • Zobacz też: śmierć
 • Tam ojczyzna, gdzie (jest) dobrze.
  • Ibi patria, ubi bene. (łac.)
 • Wielka jest siła przyzwyczajenia.
  • Consuetudinis magna vis est. (łac.)
  • Źródło: II, 17
 • Wystrzegaj się rzeczy haniebnych, słabości niemęskich.
  • Cave turpe quicquam languidum, non virile. (łac.)
  • Źródło: II, 22
  • Zobacz też: hańba