Robert Schuman

polityk francuski, współtwórca Unii Europejskiej

Robert Schuman (1886–1963) – francuski polityk i dyplomata, dwukrotny premier Francji, uznawany za jednego z ojców zjednoczonej Europy.

 • Europa nie powstanie od razu ani w całości: będzie powstawała przez konkretne realizacje, tworząc najpierw rzeczywistą solidarność. Zgromadzenie narodów europejskich wymaga, by usunięta została odwieczna wrogość Francji i Niemiec: podjęte działanie musi w pierwszym rzędzie dotyczyć Francji i Niemiec.
  • L’Europe ne se fera pas d’un coup, ni dans une construction d’ensemble: elle se fera par des réalisations concrètes créant d’abord une solidarité de fait. Le rassemblement des nations européennes exige que l’opposition séculaire de la France et de l’Allemagne soit éliminée. L’action entreprise doit toucher au premier chef la France et l’Allemagne. (fr.)
  • Opis: tekst przygotowany wspólnie z Jeanem Monnetem.
  • Źródło: deklaracja z 9 maja 1950, europa.eu
Robert Schuman
 • Przez umieszczenie podstawowej produkcji pod wspólnym zarządem i instytucję nowej Wysokiej Władzy (Haute Autorité), której decyzje zwiążą Francję, Niemcy i kraje, które do niej przystąpią, ta propozycja stanie się pierwszą konkretną podstawą Federacji Europejskiej, niezbędnej dla zachowania pokoju.
  • Par la mise en commun de productions de base et l’institution d’une Haute Autorité nouvelle, dont les décisions lieront la France, l’Allemagne et les pays qui y adhéreront, cette proposition réalisera les premières assises concrètes d’une Fédération européenne indispensable à la préservation de la paix. (fr.)
  • Opis: tekst przygotowany wspólnie z Jeanem Monnetem.
  • Źródło: deklaracja z 9 maja 1950, europa.eu
  • Zobacz też: Unia Europejska