Jean Monnet

francuski polityk i ekonomista

Jean Monnet (1888–1979) – francuski polityk, dyplomata i ekonomista, jeden z twórców zjednoczonej Europy.

  • Jednej Europy nie da się skonstruować pojedynczym aktem czy też zaprojektować z góry. Jedyną drogą są kolejne konkretne posunięcia, wokół których zjednoczą się aktywne wspólnoty zainteresowanych.
Jean Monnet
  • Gdybym mógł zacząć od początku, zacząłbym od kultury.
    • Opis: często przypisywane J. Monnetowi.
    • Źródło: Jean-Noël Tronc "Et si on recommençait par la culture?" Paryż 2019 str. 15