Rejestrowany związek partnerski

uznany prawnie związek dwóch osób, zbliżony do małżeństwa

Rejestrowany związek partnerski (także m.in. formalny związek partnerski lub związek partnerski) – uznany prawnie związek dwóch osób. Istnieje kilka terminów równoważnych związkom partnerskim, które różnią się nazwami: związki cywilne, partnerstwo domowe i inne.

  • Małżeństwo wobec umiejscowienia art. 18 w rozdziale I [Konstytucji RP] pozostaje pod ochroną i opieką Rzeczpospolitej, co oznacza, że ma sytuację uprzywilejowaną. Uprzywilejowana forma, uświęcona tradycją i wprowadzająca pewien porządek dla państwa - to jest rola małżeństwa zapisana w konstytucji. Ale z tego nie wynika, że jest to forma związku między ludźmi wyłączna.
  • Przehandlowaliśmy tę ustawę. Została złożona w ofierze na ołtarzu akcesyjnym. (…) Nie będę za to przepraszał, bo nie jestem kabotynem.
    • Autor: Piotr Gadzinowski
    • Opis: na temat senackiego projektu ustawy o rejestrowanych związkach partnerskich osób tej samej płci, autorstwa prof. Marii Szyszkowskiej, który „przepadł” podczas prac w Sejmie, pomimo tego, że SLD miał w tym Sejmie dominującą pozycję.
    • Źródło: debata Wstęp do równości – Europejska polityka wobec gejów i lesbijek, Warszawa, 10 czerwca 2006
    • Zobacz też: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Zobacz też: