Potrzeba

poczucie niespełnienia, rzecz konieczna

Potrzeba – odczucie, że coś jest komuś potrzebne, że dobrze by było, aby jakaś rzecz była obecna; także: rzecz, bez której trudno się obejść.

 • Bywają potrzeby racjonalne, rozsądne, za którymi idzie prawdziwy pożytek jednostki lub grupy społecznej, i bywają nieracjonalne, których nie dyktuje rozsądek, tylko zwyczaj, nawyk, nałóg, tradycja, czasem urojenie i przesąd.
 • Ci są najszczęśliwsi i najbliżsi bogów, którzy nie potrzebują niczego.
 • Hierarchię ważności łatwo jest ustalić, gdy potrzeby dotyczą dwóch podstawowych praw biologicznych (głód, pragnienie, potrzeba powietrza, popęd seksualny, macierzyństwo itp.). W życiu ludzkim jednak potrzeby te rzadko występują w „nagiej” postaci, zwykle są jak gdyby „owinięte” w inne potrzeby związane z życiem społecznym, z obowiązującym w danej kulturze systemem wartości.
 • Kogo swędzi, ten się drapie; kogo boli, ten się pociera; kto potrzebuje, ten prosi.
  • Opis: przysłowie jakuckie
  • Źródło: Kobierzec z gwiazd i półksiężyców (seria Myśli Srebrne i Złote), wybór i tłum. Stanisław Kałużyński, Edward Tryjarski, Wiedza Powszechna, Warszawa 1967, oprac. części jakuckiej: Stanisław Kałużyński, s. 135.
  • Zobacz też: ból
 • Potrzeba chłoszcze silniej niż rózga.
 • Potrzeba jest matką wynalazku.
 • Potrzeba żeglować, nie potrzeba żyć!
  • Navigare necesse est, vivere non est necesse! (łac.)
  • Autor: Pompejusz
  • Opis: do żeglarzy odmawiających, z powodu zagrażającej życiu burzy, popłynięcia z nim na Sycylię po zboże dla głodującego Rzymu.
  • Źródło: Plutarch, Pompejusz, 50