Pogoda na miłość (ang. One Tree Hill) – obyczajowy serial amerykański dla młodzieży.

Lucas

 
Ten artykuł ma chronologiczny układ cytatów.
 • Jest fala w uczuciach mężczyzn, która zabrana przez powódź, prowadzi do szczęścia. Ale ominięta, podróż ich życia staje się ograniczona do płycizny i nieszczęścia. Na falach takiego morza jesteśmy teraz i musimy brać to, co jest nam dane, albo stracimy, zanim zaryzykujemy.
  • Inne tłumaczenie: W zabiegach ludzkich jest przypływ i odpływ. Pora przypływu stosownie schwytana wiedzie do szczęścia. Kto oną opuszcza, ten podróż życia po mieliznach z biedą musi odbywać. Myśmy teraz właśnie na tak wezbrane wypłynęli morze. Trzeba nam z fali przyjaznej korzystać, inaczej nasz okręt zatonie.
  • There is a tide in the affairs of men. Which, taken at the flood, leads on to fortune. But omitted, and the voyage of their life is bound in shallows and miseries. On such a full sea are we now afloat, and we must take the current when it serves – or lose the ventures before us. (ang.)
  • Autor: William Shakespeare, Juliusz Cezar
  • Źródło: seria I, odcinek 1
 • Nie możesz się wypalić, iskra nie jest zastąpiona przez kolejną iskrę. Beznadziejny nie zmienia się całkowicie, jeszcze nie teraz i nie we wszystkim. Nie pozwól zaniknąć duchowi walki w twej duszy, w samotnym przygnębieniu życia, na jakie zasłużyłeś i będąc nie do osiągnięcia. Świat, jakiego pragniesz jest możliwy do osiągnięcia. On istnieje… Jest prawdziwy… To jest możliwe… Jest twój.
  • Inne tłumaczenie: Niech nigdy nie zgaśnie płomień, który w nas płonie. Niech nie zgaszą go niedoszłe plany czy niespełnione marzenia. Niech nie umrze bohater zamieszkujący nasze dusze, niech nie zniszczy go wieczna wspinaczka na nieosiągalne szczyty. Świat należy do nas. Istnieje i jest realny. Jest osiągalny. Należy do nas.
  • Do not let your fire go out, spark by irreplaceable spark in the hopeless swaps of the not-quite, the not-yet, and the not-at-all. Do not let the hero in your soul perish in lonely frustration for the life you deserved and have never been able to reach. The world you desire can be won. It exists… it is real… it is possible… it’s yours. (ang.)
  • Autor: Ayn Rand, Atlas zbuntowany
  • Źródło: seria I, odcinek 2
 • Być nikim, ale sobą, w świecie, który robi wszystko, co w jego mocy, dniami i nocami, by zrobić z ciebie przeciętniaka, oznacza walkę w najcięższej bitwie, w jakiej dane było walczyć ludzkości i która nigdy się nie skończy.
  • To be nobody – but – yourself – in a world which is doing its best, night and day, to make you everybody else – means to fight the hardest battle which any human being can fight; and never stop fighting. (ang.)
  • Autor: Edward Estlin Cummings, Rada poety
  • Źródło: seria I, odcinek 3
 • Wydaje mi się, że jeśli ja, albo ty musielibyśmy wybrać pomiędzy dwoma drogami, myślenia czy działania, powinniśmy zapamiętać naszą śmierć, aby nasza śmierć nie przyniosła światu przyjemności.
  • It seems to me that if you or I must choose between two courses of thought or action, we should remember our dying and try so to live that our death brings no pleasure on the world. (ang.)
  • Autor: John Steinbeck, Na wschód od Edenu
  • Źródło: seria I, odcinek 5
 • Czasami zdarza się, że chwila stabilizuje się, zatrzymuje się i trwa o wiele dłużej niż chwila. Dźwięki się zatrzymują, ruchy się zatrzymują, na wiele, wiele dłużej niż chwile. I wtedy ta chwila mija.
  • As happens sometimes, a moment settled and hovered and remained for much more than a moment. And sound stopped and movement stopped for much, much more than a moment. And then the moment was gone. (ang.)
  • Źródło: seria I, odcinek 6
  • Autor: John Steinbeck, Myszy i ludzie
 • Człowiek jest przerażającą istotą, mnóstwo żartów, wyborów i list, a możemy przeczytać tylko kilka z nich i niekoniecznie tych właściwych.
  • What a frightening thing is the human, a mass of gages, and dials, and registers, but we can read only a few and those perhaps not accurately. (ang.)
  • Źródło: seria I, odcinek 9
  • Autor: John Steinbeck, Zima naszej goryczy
 • I Mały Książę powiedział do człowieka: „Dorośli nigdy nie rozumieją niczego sami i dzieci są zmęczone wiecznym udzielaniem im wyjaśnień.”
  • And the Little Prince said to the Man, "Grownups never understand anything for themselves and it is tiresome for children to be always explaining things to them." (ang.)
  • Źródło: seria I, odcinek 11
  • Autor: Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę
 • Niektórzy ludzie wierzą, że kruki podróżują, kierując się ku ich przeznaczeniu. Inni wierzą, że samotny kruk oznacza szczęśliwy znak. Więcej niż jeden kruk zwiastuje kłopoty przed nami. A kruk tuż przed bitwą obiecuje zwycięstwo.
  • Some people believe that raven’s guide travelers to their destinations. Others believe that the sight of a solitary raven is considered good luck. While a group of ravens predicts trouble ahead. And a raven right before battle promises victory. (ang.)
  • Źródło: seria I, odcinek 22
 • Myślę, że wszyscy… wiecie, że Nathan i ja mieliśmy dość szkicowy początek. Nathan, wzajemna nienawiść będzie dobrym określeniem nie? (Gorzej). Widzicie, wtedy zabawna rzecz się wydarzyła. Haley, pokazała mi, że można znaleźć dobro w każdym, jeśli tylko damy mu szansę. Zakładając, że jest niewinny. Czasami zawodzimy się na ludziach. Czasami nas zaskakują. Ale naprawdę nigdy ich nie poznacie… Dopóki nie posłuchacie tego, co jest w ich sercach, a to właśnie zrobiła Haley z Nathanem. I to jest to, co powinniśmy zrobić dla nich. Więc to dla was sceptycy, przygotujcie się na zaskoczenie. Więc to jest za mojego… Brata i moją małą szwagierkę i za miłość.
  • I think everybody… knows that Nathan and I got off to a pretty sketchy start. Nathan; mutual hatred sound about right?(Worse.) You see, then a funny thing happened; Haley. She showed me that you can find the good in everybody, if you just give them a chance. The benefit of the doubt. Sometimes, people disappoint you. Sometimes they surprise you. But you never really get to know them…until you listen for what’s in their hearts and that’s what Haley did with Nathan. That’s what we should do for them. So for you skeptics out there, prepare to be surprised. So this is to my…brother and my little sis in-law, and in love. (ang.)
  • Opis: przemowa Lucasa na przyjęciu NH).
  • Źródło: seria II, odcinek 2
 • Może my wszyscy dajemy bezkrytycznie część naszych serc… tym, którzy twardo myślą o nas w ten sposób.
  • Perhaps we all give the best of our hearts uncritically…to those who hardly think about us in return. (ang.)
  • Źródło: seria II, odcinek 2
  • Autor: Terence Hanbury White, Pani powietrza i ciemności
 • Wygląda na to, że wszystko we wszechświecie ma swój porządek… w ruchach gwiazd i obrotach Ziemi i w zmianach pór roku. Lecz życie człowieka zawsze jest pełne chaosu. Każdy zajmuje swoją pozycję, próbując się w tym jak najlepiej odnaleźć, widząc błędne motywy innych i swoje własne.
  • There seems to be a kind of order in the universe…in the movement of the stars and the turning of the Earth and the changing of the seasons. But human life is almost pure chaos. Everyone takes his stance, asserts his own right and feelings, mistaking the motives of others, and his own. (ang.)
  • Źródło: seria II, odcinek 6
  • Autor: Katherine Anne Porter, wywiad Writers at Work 1963
 • Wielu ludzi zmarło ze swoją muzyką wewnątrz siebie. Zdarza się to zbyt często, ponieważ oni zawsze są gotowi do życia, zanim się dowiadują, że czas ucieka.
  • Many people die with their music still in them. Too often it is because they are always getting ready to live. Before they know it, time runs out. (ang.)
  • Źródło: seria II, odcinek 7
  • Autor: Oliver Wendell Holmes
 • Żaden człowiek… dla żadnego znakomitego okresu nie może mieć jednej twarzy dla siebie samego… a innej dla reszty… by w końcu nie połapać się, która jest prawdziwa.
  • No man, for any considerable period, can wear one face to himself – and another to the multitude, without finally getting bewildered as to which may be the true. (ang.)
  • Źródło: seria II, odcinek 10
  • Autor: Nathaniel Hawthorne, Szkarłatna litera
 • Gdy tak wiele osób jest samotnych, aż tak jak się wydaje, egoistycznie nieusprawiedliwionym byłoby być samotnym samotnie.
  • When so many are lonely as seem to be lonely, it would be inexcusably selfish to be lonely alone. (ang.)
  • Źródło: seria II, odcinek 11
  • Autor: Tennessee Williams, Camino Real
 • Samotność potwierdza człowieczeństwo, bo tylko człowiek jest świadomy swojego odosobnienia.
  • Solitude is the profoundest fact of the human condition. Man is the only being who knows he is alone. (ang.)
  • Źródło: seria II, odcinek 14
  • Autor: Octavio Paz, Labirynt samotności
 • Zapamiętajcie ten dzień, bo jest on początkiem wieczności. Obietnicą, nagrodą za życie tak długo w samotności. Wiarą w drugą osobę i nadzieją na miłość.Decyzją, by zignorować i przejść do porządku dziennego nad bólem przeszłości. Umową, która wiąże dwie dusze i zrywa wszystkie wcześniejsze więzy. Świętowaniem podjętego ryzyka, które przed nami stoi… Ponieważ we dwoje będziecie zawsze silniejsi niż pojedynczo – jak tandem opierający się burzy świata. Miłość będzie nas zawsze wiodła przez życie. Dzisiejszy dzień to jedynie formalność, ogłoszenie światu tego, co dawno czujecie, obietnic złożonych już dawno w waszych sercach.
  • Remember tonight, for it is the beginning of always. A promise. Like a reward for persisting through life so long alone. The belief in each other and the possibility of love. A decision, to ignore or simply rise above the pain of the past. The covenant, which at once binds two souls and yet severs prior ties. The celebration, of the chance for two will always be stronger than one. Like a team, braced against the tempest’s of the world. And love… will always be the guiding force in our lives. For tonight is mere formality… only an announcement to the world for feelings long held. Promises made long ago in the sacred space of our hearts. (ang.)
  • Źródło: seria II, odcinek 16 (Przemowa Lucasa na ślubie Keitha).
 • Powód i namiętność są sterem i żaglem płynącej duszy. Jeśli któreś się złamie, wpadniesz do wody i utoniesz albo zatrzymasz się po środku oceanu. Z jakiegoś powodu podążanie w samotności ogranicza nas, a niezaspokojona namiętność jest jak ogień, który doprowadza do samozniszczenia.
  • You’re reason and your passion are the rudder… and the sails of your seafaring soul. If either be broken, you can but toss and drift, or else be held at a standstill in mid-seas. For reason, ruling alone, is a force confining; and passion, unattended, is a flame that burn to it’s own destruction. (ang.)
  • Źródło: seria II, odcinek 16
  • Autor: Khalil Gibran
 • Zawsze jest coś, co może zrujnować nasze życie. Zależy to od tego, co jest dla ciebie na pierwszym miejscu. Zawsze możesz zostać skrzywdzonym.
  • There will always be something to ruin our lives. It all depends on what or which finds us first. You’re always ripe and ready to be taken. (ang.)
  • Źródło: seria II, odcinek 17
  • Autor: Charles Bukowski
 • Któż wie czym jest prawdziwe szczęście, nie tradycyjny wyraz, ale nagi terror. Dla samotnych ludzi, którzy noszą maski, najbardziej nieszczęśliwy wyrzutek obejmuje pewne wspomnienia lub jakieś iluzje.
  • Who knows what true happiness is, not the conventional word… but the naked terror. To the lonely themselves, that wears a mask, the most miserable outcast hugs some memory… or some illusion. (ang.)
  • Źródło: seria II, odcinek 19
  • Autor: Joseph Conrad, W oczach Zachodu
 • Czas wszystko zabiera, czy tego chcesz czy nie. Czas wszystko zabiera, czas wszystko znosi, a na końcu jest tylko ciemność. Czasami znajdujemy innych w tej ciemności, a czasami znów ich tam gubimy.
  • Time takes it all, whether you want it to or not. Time takes it all, time bears it away… and in the end… there is only darkness. Sometimes we find others in that darkness, and sometime we lose them there again. (ang.)
  • Źródło: seria II, odcinek 19
  • Autor: Stephen King
 • Jaś powiedział do Małgosi: Rzucajmy okruszki, żebyśmy dzięki nim znaleźli drogę do domu. Bo zgubienie własnej ścieżki to najgorsze, co może się nam przytrafić. W tym roku… Ja ją zgubiłem.
  • And Hansel said to Gretel, 'Let us drop these breadcrumbs… so that together we find our way home. Because losing our way would be the most cruel of things.' This year… I lost my way. (ang.)
  • Źródło: seria II, odcinek 22
 • Wszyscy żyjemy w palącym się domu. Bez straży pożarnej. Bez możliwości wyjścia. Tylko z oknem na górze, z którego możemy spoglądać, jak pali się dom wraz z nami, zamkniętymi w nim.
  • We all live in a house of fire. No fire department to call. No way out. Just the upstairs window to look out of while the fire burns the house down… with us trapped, locked in it. (ang.)
  • Źródło: seria II, odcinek 23
  • Autor: Tennessee Williams, The Milk Train Doesn’t Stop Here Anymore
 • Żyj każdym sezonem jak by był ostatecznością. Wdychaj powietrze, pij napoje, kosztuj owoce i pogódź się z wpływem tego wszystkeigo.
  • Live each season as it passes; breathe the air, drink the drink, taste the fruit and resign yourself to the influences of each. (ang.)
  • Źródło: seria III, odcinek 2
  • Autor: Henry David Thoreau
 • Wszyscy jesteśmy architektami naszego losu żyjącymi w ścianach czasu.
  • All are architects of fate… living in these walls of time. (ang.)
  • Źródło: seria III, odcinek 3
  • Autor: Henry Wadsworth Longfellow
 • Wszyscy jesteśmy architektami losu. Więc nie patrz żałośnie w przeszłość. To już nie wróci.
  • All are architects of fate… so look not mournfully into the past. It comes not back again. (ang.)
  • Źródło: seria III, odcinek 3
  • Autor: Henry Wadsworth Longfellow
 • Nie ma prywatności, której nie można odkryć. W cywilizowanym świecie nie ma sekretów. Społeczeństwo to bal maskowy, na którym każdy ukrywa swoje własne ja i dzięki temu je pokazuje.
  • There is no privacy that cannot be penetrated. No secret can be kept in a civilized world. Society is a masked ball where everyone hides his real character, then reveals it by hiding. (ang.)
  • Źródło: seria III, odcinek 4
  • Autor: Ralph Waldo Emerson
 • Poza mrokiem, który mnie otacza, czarny jak bezkresna odchłań. Myślę, że istnieje Bóg dla mojej niepokonanej duszy, która nie ugnie się smagana losem, nie drgnie, nie załka. Moja głowa krwawi, ale nie ugina się. Zza miejsca gniewu i łez wyłania się z mroku koszmar. Grośba sprzed lat szuka mnie, a kiedy znajdzie, nie ulęknę się. To bez znaczenia jak nikła jest szansa i jakimi konsekwencjami obciążona. Jestem władcą mojego losu. Jestem sterem mojej duszy.
  • Out of the night that covers me, black as the pit from pole to pole, I thank whatever gods may be for my unconquerable soul. In the fell clutch of circumstance I have not winced nor cried aloud. Under the bludgeoninga of chance my head is bloody, but unbowed. Beyond this place of wrath and tears looms but the horror of the shade, and yet the menace of the years finds, shall find, me unafraid. It matters not how strait the gate, how charged with punishments the scroll, I am the master of my fate: I am the captain of my soul. (ang.)
  • Źródło: seria III, odcinek 6
  • Autor: William Ernest Henley, Invictus
 • Nie możesz uciec przed słabościami, musisz je zwalczyć lub zginąć i jeśli tak ma być, czemu nie teraz tam gdzie stoisz?
  • You cannot run away from weakness. You must fight it out or perish; and if that be so, why not now and where you stand? (ang.)
  • Źródło: seria III, odcinek 8
  • Autor: Robert Louis Stevenson
 • Nie patrz wielce w przeszłość, która przeminęła. Nie zawracaj sobie głowy przyszłością, która nie nadeszła. Żyj teraźniejszością i spraw, żeby była warta wspomnień.
  • Do not look back and grieve over the past, for it is gone. And do not be troubled about the future, for it has yet to come. Live in the present, and make it so beautiful that it will be worth remembering. (ang.)
  • Źródło: seria III, odcinek 10
  • Autor: Ida Scott Taylor
 • Każdy przeciętny człowiek przeżywa chwile, w których chciałby przywdziać czarną maskę i rozpocząć swą rzeź.
  • Every normal man must be tempted, at times, to spit upon his hands, hoist the black flag and begin slitting throats. (ang.)
  • Źródło: seria III, odcinek 11
  • Autor: Henry Louis Mencken, Prejudices
 • Nasze życie to cykl obrazów. Migają przed nami jak miasta na autostradzie. Niektóra wydarzenia nas oszałamiają, czujemy wtedy, że ta chwila jest czymś więcej niż przelotnym obrazkiem. Wiemy, że ta chwila, każda jej część, zostanie w pamięci na zawsze.
  • Most of our life is a series of images. They pass us by like towns on the highway. But sometimes a moment stuns us as it happens. And we know that this instant is more than a fleeting image. We know that this moment, every part of it, will live on forever.' (ang.)
  • Źródło: seria III, odcinek 14
 • Czy ta ciemność ma imię? To okrucieństwo, ta nienawiść, jak nas znajduje? Czy wkrada się w nasze życia, czy szukamy tego i ogarniamy? Co się z nami stało? Wysyłamy nasze dzieci w świat tak jak wysyłamy młodych mężczyzn na wojnę. Z nadzieją, że wrócą cali. Ale wiedząc, że niektórzy zgubią drogą. Kiedy zgubimy naszą drogę? Pożarta przez cienie połknięta cała przez ciemność. Czy ta ciemność ma imię? Czy to twoje imię?
  • Does this darkness have a name? This cruelty, this hatred. How did it find us? Did it steal into our lives or did we seek it out and embrace it? What happened to us? That we now send our children into the world like we send young men into war, hoping for their safe return. But knowing that some will be lost along the way. When did we lose our way? Consumed by the shadows, swallowed whole by the darkness. Does this darkness have a name? Is it your name? (ang.)
  • Źródło: seria III, odcinek 16
 • Nie bój się życia. Uwierz, że to życie jest warte tego, aby je przeżyć, a twoja wiara cię w tym umocni.
  • Be not afraid of life. Believe that life is worth living, and your belief will help create the fact. (ang.)
  • Źródło: seria III, odcinek 18
  • Autor: Henry James
 • Zmiany przychodzą jak lekki wiatr, który porusza zasłony o poranku i jak delikatne perfumy pachnące dzikimi kwiatami, ukrytymi w trawie.
  • Change comes like a little wind that ruffles the curtains at dawn, and it comes like the stealthy perfume of wildflowers hidden in the grass. (ang.)
  • Źródło: seria III, odcinek 18
  • Autor: John Steinbeck
 • Nieskończona rozpacz nie istnieje, nadchodzi z pierwszym momentem wielkiego smutku, gdy jeszcze nie wiemy, co znaczy cierpieć i być uzdrowionym, rozpaczać i odkryć nadzieję.
  • There is no despair so absolute as that which comes with the first moments of our first great sorrow, when we have not yet known what it is to have suffered and healed, to have despaired and have recovered hope. (ang.)
  • Źródło: seria III, odcinek 19
  • Autor: George Eliot
 • W tej chwili jest 6 502 867 120 ludzi na świecie. Mniej więcej. Ale czasami potrzebujesz tylko jednej z nich. Na dobre i na złe.
  • At this moment there are six billion, five hundred and two million, eight hundred and sixty seven thousand, one hundred and twenty people in the world, give or take a few and sometimes all you need is one. For better or for worse. (ang.)
  • Źródło: seria III, odcinek 22
 • Ostatni raz, gdy wygłaszałem mowę o Nathanie i Haley było to, na ich pierwszym weselu. Pamiętam moje słowa: „Przygotujcie się na niespodziankę.” Muszę powiedzieć, że nawet ja jestem zaskoczony, bo oni robią coś rzadko widzianego w naszym wieku. Tak naprawdę jest to bardzo rzadkie u kogokolwiek. Ofiarowali sobie serca, bez jakichkolwiek warunków. I taka właśnie jest prawdziwa miłość. To nie bajkowe życie, które nie zna bólu, ale dwie złączone dusze, które łagodzą ból swoją bezwarunkową miłością. Za Nathana i Haley Scott.
  • The last time I gave a speech about Nathan and Haley was, well at their first reception. I remember saying, 'Prepare to be surprised.' Well, I have to say even I was surprised; because, you see they do something that’s very rare to see in someone our age. Actually, it’s very rare to see in anybody; they give their hearts to each other, unconditionally. And, that’s what true love really is. It’s not this fairytale life that never knows pain, but it’s two souls facing it together and diminishing it with unconditional love. To Nathan and Haley Scott. (ang.)
  • Opis: toast na ślubie NH
  • Źródło: seria III, odcinek 22
 • Nieskończona rozpacz nie istnieje, nadchodzi z pierwszym momentem wielkiego smutku, gdy jeszcze nie wiemy, co znaczy cierpieć i być uzdrowionym, rozpaczać i odkryć nadzieję.
  • Love is not love which alters when it alteration finds. It is an ever fixed mark that looks on tempests and is never shaken. Love alters not with time’s brief hours and weeks, but bears it out even to the edge of doom. (ang.)
  • Źródło: seria III, odcinek 22
  • Autor: William Shakespeare
 • Nazywam się Lucas Scott. Jestem maturzystą w liceum Tree Hill. Tree Hill jest miejscem gdzieś w świecie, może jest całkiem jak twój świat. Może całkiem inne. Ale jeśli przyjrzysz się dokładniej, możesz dostrzec kogoś takiego jak ty. Albo kogoś takiego, jak moja najlepsza przyjaciółka, Haley. Jeśli jesteś zamężna, chodzisz do liceum i nie jesteś pewna, czy twój mąż żyje, to twój świat jest podobny do świata Haley. Dzisiejszy dzień powinien być najlepszym w jej życiu. To niesamowite, jak rzeczy zmieniają się w mgnieniu oka, albo w tym przypadku, w około 29 minut. Rzeczy, które zabierają 14 minut: ugotowanie jajka, nagranie Thriller, Michaela Jacksona. Także 14 minut trwa dojazd z Molina Bridże do Szpitala Tree Hill. W ciągu tych 14 minut, trzy życia wiszą na włosku. Dla reszty z nas pozostaje tylko czekać. Pewnie dlatego nazywają to poczekalnią. Dan Scott pełni wiele funkcji: burmistrza Tree Hill, jednego z najlepszych koszykarzy w historii liceum Tree Hill i ojca Nathana. Jest także moim ojcem, ale nigdy nie wziął za mnie odpowiedzialności. Uwierzcie lub nie, wyszedłem na tym lepiej. Z pomocą wujka Keitha, zostałem wychowany przez mamę, dopóki nie odebrano życia Keithowi. Peyton Sawyer to dobra przyjaciółka. Brooke Davis to moja dziewczyna. Przynajmniej na razie nią jest. Pewnie powinienem coś powiedzieć, cokolwiek. Dla kolesia, który chce zostać pisarzem, nagle wydaje się, jakby żadne słowo nie zostało napisane, ale gdy ktoś mówi ci, że przestał za tobą tęsknić, jesteś na straconej pozycji, nieważne, co powiesz. Ale powinno być coś, racja? Coś, co nikt inny w historii świata, nigdy nie powiedział, coś, co mogłoby to zmienić. To nie było to.
  • Źródło: seria IV, odcinek 1
 • Nazywam się Lucas Scott. Jestem maturzystą w liceum Tree Hill. Gram w koszykówkę, przynajmniej grałem. Mam dziewczynę, przynajmniej miałem. I mam najlepszą przyjaciółkę. Tree Hill jest miejscem gdzieś w świecie. Może jest całkiem jak twój świat. Może całkiem inne. Ale jeśli przyjrzysz się dokładniej, możesz dostrzec kogoś takiego jak ty. Kogoś poszukującego swojej drogi. Kogoś poszukującego swojego miejsca. Kogoś poszukującego samego siebie. Czasami łatwo jest czuć, jakby się było jedynymi na świecie, którzy walczą, którzy są przygnębieni, niezadowoleni albo ledwo dają sobie radę. Ale to złudne uczucie i jeśli wytrzymasz, znajdziesz odwagę, żeby stawiać temu czoło przez następny dzień, ktoś albo coś cię odnajdzie i sprawi, że wszystko będzie dobrze. Bo wszyscy potrzebujemy czasami małej pomocy, kogoś, kto pomoże nam usłyszeć muzykę na świecie. Kto przypomni nam, że nie zawsze musi tak być. Ten ktoś tam jest i ten ktoś cię odnajdzie.
  • My name is Lucas Scott; I am a senior at Tree Hill High School. I play basketball, at least I used to. I have a girlfriend, at least I used to. And, I have a best friend. Tree Hill is just a place somewhere in the world. Maybe it’s a lot like your world. Maybe it’s nothing like it. But, if you look closely you might see someone like you. Someone trying to find their way; someone trying to find their place; someone trying to find their self. Sometimes it’s easy to feel like you’re the only one in the world who’s struggling, who’s frustrated, or unsatisfied at barely getting by. But, that feeling is a lie and if you just hold on; just find the courage to face it all for another day, someone or something will find the way and make it all okay. Because we all need a little help sometimes, someone to help us hear the music in the world. To remind us that it won’t always be this way. That someone is out there, and that someone will find you. (ang.)
  • Źródło: seria IV, odcinek 1
 • W życiu każdego człowieka są takie momenty, kiedy okazuje się, że jesteśmy na rozstaju dróg.Decyzje, które wtedy podejmiemy mogą zaważyć na całej naszej przyszłości. Oczywiście, kiedy stajemy twarzą w twarz z czymś nieznanym, większość z nas woli odwrócić się i zawrócić. Są takie momenty w naszym życiu, kiedy znajdujemy siebie na tym rozstaju dróg. Ale co jakiś czas ludzie dążą do czegoś lepszego. Czegoś, co znajduje się poza bólem samotności i poza odwagą i śmiałością, by wpuścić kogoś do swojego życia. Lub by dać komuś drugą szansę. Coś poza cichą sferą marzeń. ’Bo tylko wtedy, gdy jesteś poddany próbie masz szansę dowiedzieć się, kim tak naprawdę jesteś. I tylko wtedy, gdy jesteś poddany próbie masz szansę dowiedzieć się, kim możesz być. Osoba, którą chciałbyś być, istnieje. Gdzieś po drugiej stronie ciężkiej pracy, nadziei i wiary. I poza bólem serca i strachem przed tym, co nas czeka.
  • There are moments in our lives when we find ourselves at a crossroads. The choices we make in those moments can define the rest of our days. And, of course when faced with the unknown, most of us prefer to turn around and go back. There are moments in our lives when we find ourselves at a crossroads. But, once in a while, people push onto something better. Something found just beyond the pain of going it alone. And just beyond the bravery and courage it takes to let someone in. Or to give someone a second chance. Something beyond the quiet persistence of a dream. Because, it’s only when you’re tested that you truly discover who you are. And, it’s only when you’re tested that you discover who you can be. The person you want to be does exist; somewhere on the other side of hard work and faith and belief. And, beyond the heartache and fear of what lies ahead. (ang.)
  • Źródło: seria IV, odcinek 2
 • Patrzyliście kiedyś na swoje zdjęcie i widzieliście nieznajomego w tle? Zastanawialiście się, ilu nieznajomych ma was na zdjęciach? W ilu chwilach z życia innych ludzi uczestniczyliśmy? Czy jesteśmy częścią czyjegoś życia, kiedy jego marzenia się spełniają? Czy kiedy umierają? Czy próbujemy się tam dostać, jakbyśmy byli przeznaczeni, żeby tam być? Albo czy zdjęcie było zrobione znienacka? Tylko pomyślcie. Możecie być dużą częścią życia kogoś innego… i nawet o tym nie wiedzieć.
  • You ever look at a picture of yourself and see a stranger in the background? You know, it makes you wonder how many strangers have pictures of you. How many moments of other people’s lives have we been in? Were we a part of someone’s life when their dream came true? Or were we there when their dreams died? Did we keep trying to get in as if we were somehow destined to be there? Or did the shot take us by surprise? Just think. You could be a big part of someone else’s life… and not even know it. (ang.)
  • Źródło: seria IV, odcinek 3
 • Nadchodzi czas, kiedy życie schodzi z kursu. W tej beznadziejnej chwili, musisz wybrać swój kierunek. Będziesz walczyć, żeby pozostać na ścieżce? Inni powiedzą ci, kim jesteś? Czy sam się określisz? Będziesz prześladowany przez swoją decyzję? Czy ogarniesz swoją nową ścieżkę? Każdego ranka decydujesz, czy iść dalej, czy po prostu się poddać.
  • There comes a time when every life goes off course. In this desperate moment, you must choose your direction. Will you fight to stay on path? Will others tell you who you are? Or will you label yourself? Will you be haunted by your choice? Or will you embrace your new path? Each morning you choose to move forward or simply give up. (ang.)
  • Źródło: seria IV, odcinek 4
 • Nadchodzi czas, kiedy życie schodzi z kursu. W tej beznadziejnej chwili, kim będziesz? Czy zburzysz swoje mury i znajdziesz pocieszenie w kimś nieoczekiwanym? Wyjdziesz temu na przeciw? Odważnie stawisz czoła swoim największym strachom? I pójdziesz do przodu z wiarą. Czy ulegniesz ciemności swojej duszy?
  • There comes a time when every life goes off course. In this desperate moment who will you be? Will you let down your defenses, and find solace in someone unexpected? Will you reach out? Will you face your greatest fear bravely? And move forward with faith. Or will you succumb to the darkness in your soul? (ang.)
  • Źródło: seria IV, odcinek 4
 • Życie przychodzi do nas z ciemności. I w tym momencie możemy mieć trudności ze znalezieniem sił by stawić mu czoła.
  • Life comes at us from out of the darkness. And at times we can struggle to find the courage to face it. (ang.)
  • Źródło: seria IV, odcinek 6
 • Kiedy życie zaczyna na ciebie napierać z ciemności, kogo byś wybrał by razem stawić mu czoła? Czy będzie to ktoś, komu ufasz? Czy będzie mądry? I czy ta miłość poprowadzi cię do światła? Albo czy zatracisz drogę w ciemności? Czy dokonają wyboru, albo poddadzą się próbie? A może będzie to ktoś niespodziewany, ktoś nowy? Życie napiera na ciebie z ciemności, kiedy tak jest, czy jest ktoś w twoim życiu, na kogo możesz liczyć? Ktoś, kto będzie na ciebie uważał, gdy będziesz upadać? I czy w tym momencie da ci siłę by spojrzeć przerażeniu w oczy?
  • When life comes rushing at you from our of the darkness, who will you choose to face it with? Will it be someone you trust? Will they be wise? And will their love for you help them to guide you to the light? Or will they lose their way in the darkness? Will they make noble choices? Or will that person be someone untested, someone new? Life comes rushing at you from out of the darkness, when it does – is there someone in your life you can count on? Someone who will watch over you when you stumble and fall? And in that moment, give you the strength to face your fears alone? (ang.)
  • Źródło: seria IV, odcinek 6
 • Żale przychodzą w różnych rozmiarach i rodzajach. Niektóre są małe, jak kiedy zrobimy złą rzecz z dobrego powodu. Niektóre są większe, jak kiedy zawiedziemy przyjaciela. Niektórzy z nas uciekają od swoich wyrzutów sumienia, podejmując dobrą decyzję. Niektórzy z nas mają mało czasu na żal, bo patrzą w przyszłość. Czasami musimy walczyć, żeby poradzić sobie z przeszłością, a czasami musimy zakopać nasz żal, obiecując, że zmienimy nasze postępowanie. Ale nasz największy żal nie dotyczy rzeczy, które zrobiliśmy, ale tych, których nie zrobiliśmy. Rzeczy, których nie powiedzieliśmy, które mogły ocalić kogoś, na kim nam zależy. Szczególnie, gdy widzimy ciemną chmurę zmierzającą w ich stronę.
  • Regret comes in all shapes and sizes. Some are small like when we do a bad thing for a good reason. Some are bigger like when you let down a friend. Some of us escape the pain of regret by making the right choice. Some of us have little time for regret because we’re looking forward to the future. Sometimes we have to fight to come to terms with the past, and sometimes we bury our regret by promising to change your own ways. But, our biggest regrets are not for the things we did – but, for the things we didn’t do. Things we didn’t say that could’ve save someone that we care about. Especially when we can see the dark storm that’s headed their way. (ang.)
  • Źródło: seria IV, odcinek 7
 • Zastanawialiście się, co cechuje nasz czas na świecie? Czy jedno życie może wpłynąć na świat? Albo czy wybory, których dokonujemy mają znaczenie? Czasami, żeby iść naprzód, musimy się cofnąć. W tym wypadku tylko o kilka minut.
  • Have you ever wondered what marks our timing? If one life can really make an impact on the world? Or if the choices we make matter? Sometimes in order to move forward, you have to go back. In this case, just a few minutes. (ang.)
  • Źródło: seria IV, odcinek 10
 • Zastanawialiście się, co cechuje nasz czas na świecie? Czy jedno życie może wpłynąć na świat? Albo czy wybory, których dokonujemy mają znaczenie? Ja wierzę, że mają. I wierzę, że jeden człowiek może zmienić wiele żyć… na lepsze lub gorsze.
  • Have you ever wondered what marks our timing? If one life can really make an impact on the world? Or if the choices we make matter? I believe they do. And I believe that one man can change many lives… for better, or worse. (ang.)
  • Źródło: seria IV, odcinek 10
 • Mieliście kiedyś sen, tak prawdziwy, że kiedy się obudziliście nie wiedzieliście w co wierzyć? Co byście zrobili, gdybyście myśleli, że to prawda, a nie byłaby? Albo, że to nieprawda, a byłaby prawdą? Czy powrócilibyście do snu z nadzieją znalezienia lepszej rzeczywistości? Czasami życie jest dziwniejsze, niż sen. A jedynym sposobem na przebudzenie jest stawienia czoła ukrytym kłamstwom. I jedynie możesz mieć nadzieję, że w tych chwilach, mrocznych wspomnień nie jesteś sam.
  • Źródło: seria IV, odcinek 11
 • Czasami ból stanowi tak dużą część naszego życia, że uważamy, że zawsze tak będzie. Bo nie możemy przypomnieć sobie czasów, gdy go nie było. Ale potem, pewnego dnia, czujemy coś innego. Coś miłego, bo wydaje się znajome. W tamtej chwili zdajemy sobie sprawę… że jesteśmy szczęśliwi. Szczęście przychodzi w różnych formach. W towarzystwie dobrych przyjaciół. W tym, co czujesz, gdy spełniasz kogoś marzenia. Albo w obietnicy przyszłej pomocy. W porządku jest pozwolić sobie na szczęście. Bo nigdy nie wiesz, jak ulotne to szczęście może być.
  • Źródło: seria IV, odcinek 12
 • Zastanawiałeś się kiedyś w jakim czasie, twoje życie może ulec zmianie? Jaka miara wystarczy, aby to się stało. Czy są to cztery lata, jak długość liceum? Jeden rok i osiem tygodni, jak trasa konertowa? Czy twoje życie może się zmienić w ciągu miesiąca albo tygodnia albo jednego dnia? Zawsze się spieszymy, żeby dorosnąć, żeby pójść w różne miejsca. Kiedy jesteś młody jedna godzina może wszystko zmienić.
  • Źródło: seria IV, odcinek 13
 • Zastanawialiście się, czy my tworzymy chwile z naszego życia czy może one tworzą nas?
  • Źródło: seria IV, odcinek 14
 • Jeśli mógłbyś się cofnąć i zmienić jedną rzecz w swoim życiu zrobiłbyś to? A jeśli tak to czy ta zmiana, zmieniłaby twoje życie na lepsze? Czy może złamałaby ci serce? Albo złamałaby serca innych? Czy wybrałbyś całkowicie inną ścieżkę? Czy może zmieniłbyś jedną rzecz? Tylko jedną chwilę? Jedną chwilę, którą zawsze chciałeś cofnąć?
  • Źródło: seria IV, odcinek 14
 • Są rzeczy znane i rzeczy nieznane, a pomiędzy nimi są drzwi.
 • Czasami zastanawiam się, czy coś jest jeszcze oczywiste? Czy jest jeszcze coś właściwego i błędnego? Dobrego i złego? Czy jest prawda i kłamstwo? Czy może wszystko jest względne? Pozostawione do interpretacji. Szare. Czasami musimy nagiąć prawdę. Zmienić ją. Bo stawiamy czoła rzeczom, które nas przerastają. A czasami pewne rzeczy po prostu nas dosięgają. Prawda nadal jest oczywista. Uwierz w to. Nawet, jeśli ta prawda jest trudna i zimna i bardziej bolesna, niż możesz to sobie wyobrazić. I nawet jeśli prawda jest bardziej okrutna niż niejedno kłamstwo.
  • Źródło: seria IV, odcinek 18
 • Co jest ważniejsze? Kim się staniemy, czy jak się tym kimś staniemy?
  • Źródło: seria IV, odcinek 20.
 • Nagle świat, tłum, – echo ostatniej syreny
  radość moich kumpli przycichła.
  I co najdziwniejsze, słyszałem jedynie Peyton.
  Dziewczyna, która swoją pasją i pięknem zmieniła moje życie.
  W tym momencie moim triumfem nie było mistrzostwo,
  ale chwila jasności.
  Uświadomienie, że byliśmy dla siebie stworzeni,
  a każdy instynkt temu przeciwny był tylko zaprzeczeniem prawdy.
  Byłem wtedy i zawsze będę…
  zakochany w Peyton Sawyer.
  • Suddenly it was as if the roar of the crowd, the echo of the final buzzers, the cheers of my teammates were all sounding from 1,000 miles away, and what remained in that bizarre, muffled silence was only Peyton. The girl whose art, passion, and beauty had changed my life. In that moment, my triumph was not a state championship, but simple clarity. The realization that we had always been meant for each other and every instinct to the contrary had simply been a denial of the following truth – I was now and would always be in love with Peyton Sawyer. (ang.)
  • Źródło: seria V, odcinek 8
 • „Błogosławieni ci, którzy nie potrafią kochać. Albowiem ich serc złamać się nie da.” (Albert Camus). Ale zastanawiam się… Jeżeli nie ma co łamać, nie można tego uleczyć. A jeśli nie ma leczenia, nie ma nauki. A jeśli nie ma nauki… nie ma walki. Ale walka, jest częścią naszego życia. A więc, czy wszystkie serca muszą być złamane?
  • Źródło: seria V, odcinek 11.
 • To było coś więcej, niż tylko kometa, ponieważ wniosło do jego życia ład, piękno i zrozumienie. Jest wielu, którzy tego nie rozumieją. I czasem on idzie wśród nich, ale nawet w tych ciemnych godzinach wie, że kiedyś to powróci do niego i jego świat będzie znowu cały. A jego wiara w Boga, miłość i sztukę obudzi się na nowo w jego sercu.
  • Źródło: seria V, odcinek 12 (fragment drugiej książki Lucasa).
 • Czasami kiedy jesteś młody, myślisz, że nic nie może cię zranić. To jak bycie niewidzialnym. Całe twoje życie jest przed tobą i masz wielkie plany. Wielkie plany. Żeby znaleźć perfekcyjny związek. Kogoś, kto cię uzupełni. Ale gdy stajesz się starszy zdajesz sobie sprawę, że nie zawsze jest tak łatwo. Przed końcem swojego życia zdajesz sobie sprawę, jak proste były plany, które miałeś. Ponieważ na końcu kiedy patrzysz wstecz zamiast iść na przód, chcesz uwierzyć, że wykorzystasz najlepiej życie które ci dano. Chcesz, żeby to wszystko miało znaczenie…
  • Źródło: seria V, odcinek 15.
 • Ratujesz ludzi Brooke Davis.
  • Źródło: seria V, odcinek 18.
 • Wiem, że to samolubne. Pobierać się w ten sposób. Bez przyjaciół, bez rodziny, bez pierścionka, ale chcę być z tobą samolubny. To trwało zbyt długo. Życie zawsze wchodzi nam w drogę. Wiem, że to Las Vegas i nie tak to sobie wyobrażałaś, ale będzie romantycznie. Obiecuję.
  • Źródło: seria VI, odcinek 1
 • Każdego dnia stawiamy czoła tej samej prawdzie: Że nasz czas tutaj jest krótki. I aby uszanować poległych, sami musimy przeżyć dobrze nasze własne życia. Musimy podążać najlepszą ścieżką, jaką możemy. I pozwalać naszym wspólnym stratom łączyć nas razem.
  • Źródło: seria VI, odcinek 4.

Nathan

 • Któregoś dnia ta plaża może zostać zmyta, ocean może wyschnąć, a słońce zgasnąć, ale tego dnia ja ciągle będę cię kochać. Zawsze i na zawsze. Obiecuję ci Haley.
  • Someday, this beach might wash away… the oceans may dry… the sun could dim but on that day, I’ll still be loving you. Always and forever. I promise you Haley. (ang.)
  • Źródło: seria II, odcinek 1 (przysięga małżeńska).
 • Uważał, że życie jest jakby snem i czasami zastanawiał się o co w nim chodzi i jak się w nim odnaleźć.
  • He felt that his whole life was some kind of dream, and he sometimes wondered whose it was, and whether they were enjoying it. (ang.)
  • Źródło: seria II, odcinek 20
  • Autor: Douglas Adams
 • Utrata drogi w czasie podróży jest nieszczęściem. Jednak utrata sensu podróży… Jest prawdziwa tragedią.
  • And losing your way on a journey is unfortunate. But, losing your reason for the journey… is a fate more cruel. (ang.)
  • Źródło: 2 seria, odcinek 22
 • Przez ostatni rok, nauczyłem się tak wiele o życiu i miłości. I nawet jeśli bym mógł, nie cofnąłbym tych wszystkich złych rzeczy, które nam się przytrafiły, bo doprowadziły one nas tu, nad tę rzekę. Wyjdź za mnie, Haley. Wyjdź za mnie ponownie na oczach naszych wszystkich przyjaciół i rodziny.
  • Over the past year I’ve learned so much about life and love. And even if I could, I wouldn’t take back all the bad stuff that’s happened between us, ’cause it brought us here, this moment, this river. Marry me, Haley. Marry me again in front of all our friends and our family. (ang.)
  • Źródło: seria II, odcinek 18 (powtórne zaręczyny z Haley).
 • Wchodzenie. To proste pojęcie. Głównie chodzi o to, by wznosić się ponad siebie, by robić troszkę więcej, by pokazać coś wyjątkowego. Coś takiego jak to. Lucas odszedł, ale to nie znaczy, że sezon się dla nas skończył. A nawet powiem, że dopiero się rozpoczął. Może powinniście zejść mi z drogi na jakiś czas. Życie czasami bywa zabawne, może pogrywać z tobą bardzo ostro, kiedy zakochujesz się w kimś, ale ten ktoś nie odwzajemnia tego uczucia, kiedy twoja przyjaciółka i twój chłopak zostawiają cię, kiedy pociągasz za spust lub sięgasz po światła płomieni i nie możesz już tego cofnąć. Jak powiedziałem, w sporcie nazywają to "wchodzeniem». A w życiu nazywam to „wypychaniem”. Wiecie, kiedyś powiedziano, że nie rozpoznajemy znaczących momentów naszego życia, kiedy właśnie się zdarzają. Dorastając, zadowalamy się ideami, rzeczami czy ludźmi i przyjmujemy to za rzecz oczywistą i jest tak przeważnie do chwili, kiedy możemy to stracić. Gdy zdajesz sobie sprawę z tego jak bardzo się myliłeś, wtedy dostrzegasz, jak bardzo tego potrzebujesz, jak bardzo to kochasz. Boże, kocham tę grę. Czy słyszeliście kiedyś wyrażenie: najlepsze rzeczy w życiu są darmowe. Więc, to prawda. W każdej chwili, ludzie się wznoszą. Wznoszą się ponad swoje możliwości. Czasami cię zaskakują. A czasami cię zawodzą. Życie jest czasem zabawne. Potrafi z nami ostro pogrywać, ale jeśli wystarczająco dobrze patrzysz, znajdziesz nadzieję w słowach dzieci, w słowach piosenki i w oczach kogoś, kogo kochasz. A jeśli jesteś szczęściarzem, jeśli jesteś największym szczęściarzem na całej planecie, osoba, którą kochasz, odwzajemni twoje uczucie.
  • Stepping up. It’s a simple concept. It basically means to rise above yourself; to do a little more, to show you something special. Something like this. Lucas is gone, but that doesn’t mean the season is over. As a matter of fact, I say it’s just beginning. You might want to stay out of my way for a while. Life’s funny sometimes; can push pretty hard like when you fall in love with someone but they forget to love you back, like when your best friend and your boyfriend leave you alone, like when you pull the trigger or light the flame and you can’t take it back. Like I said, in sports they call this 'stepping up'. In life, I call it 'pushing back. You know it’s been said that we just don’t recognize the significant moments of our lives while they’re happening. We grow complacent with ideas, or things or people and we take them for granted and it’s usually not until that thing is about to be taken away from you that you’ve realized how wrong you’ve been that you realized how much you need it, how much you love it. God, I love this game. You ever heard the expression 'The best things in live are free.' Well that expression is true.' Every once in a while, people step up they rise above themselves sometimes they surprise you and sometimes they fall short. Life is funny sometimes. It can push pretty hard but if you look close enough, you can find hope in the words of children, in the bars of the song and in the eyes of someone you love. And if you’re lucky, if you’re the luckiest person on this entire planet, the person you love decides to love you back. (ang.)
  • Źródło: seria III, odcinek 20.
 • Rok temu staliśmy na plaży, a ja mówiłem ci, jak bardzo cię kocham i że zawsze będę się tobą opiekował. Tamtego dnia nikt nie wierzył, że to się uda. Ale myślę, że wtedy nikt nie rozumiał miłości, jaką cię darzę, bo jeśli by ją rozumieli, nigdy nie wątpiliby w nas. Więc pragnę poślubić cię jeszcze raz przed wszystkimi tu obecnymi. Bo dziś, kiedy patrzę w twoje oczy, moja miłość ciągle rośnie. Nigdy nie była silniejsza niż teraz i nigdy się nie zachwieje. Ślubuję ci dzisiaj kochać cię zawsze i na wieki.
  • Last year we stood on a beach and I told you how much I loved you and how I would always, always protect you. And, that day nobody believed that this would work. But, I don’t think anybody understood the love that I had for you; because, if they did they would have never doubted us. So I wanted to marry you all over again in front of most of our world. Because today, when I look into your eyes my love for you only grows. It’s even stronger now and that love will never waver. This I vow to you today and always, forever. (ang.)
  • Źródło: seria III, odcinek 22 (przysięga małżeńska).
 • Wszyscy jesteśmy szaleni. Niektórzy tylko ukrywają się lepiej niż inni.
  • We all are crazy. Some just high better than others. (ang.)
 • Co ty do diabła robisz, mamo?
  • What the hell you doing, mum? (ang.)
  • Źródło: VII seria, odcinek 21

Haley

 • Nathan, mówią, że jest jedno słowo, które uwalnia nas od ciężaru i bólu życia. Tym słowem jest „miłość” i ja w to wierzę. Ale to nie znaczy, że nie będzie ciężko. Oznacza to, że odnajduję spokój i odwagę w samej sobie, kiedy jestem z tobą. Sprawiasz, że jestem dzielna i będę cię kochać do końca mojego życia. To właśnie ci ślubuję.
  • Nathan, it’s been said that there is one word that will free us from the weight and pain of life. And, that word is love, and I believe that. It doesn’t mean that it hasn’t been hard or that it won’t be. It just means that I found a stillness and bravery in myself with you. You make me brave and I will love you until the end of time. This I vow today. (ang.)
  • Opis: przysięga małżeńska
  • Źródło: seria III, odcinek 22
 • Nauczyciele, goście, rodzice i tegoroczni maturzyści. Mój najlepszy przyjaciel przypomniał mi cytat Williama Szekspira, który wydaje się odpowiedni. „Jest fala w uczuciach mężczyzn, która zabrana przez powódź prowadzi do sukcesu. Lecz pominięta, wszystkie podróże ich życia łączy ze smutkiem i nieszczęściem. Na tym otwartym morzu, na którym płyniemy. Musimy obrać odpowiedni nurt, albo stracimy nasze przedsięwzięcia”. Myślę, iż ten cytat mówi, że życie jest krótkie. A okazje rzadkie. I musimy je chronić. Nie tylko okazje do sukcesu. Ale okazje do śmiechu, zachwytu i zobaczenia świata. I do życia. Bo życie nie jest nam nic winne. Uważam, że to my jesteśmy coś winni światu. I jeśli moglibyśmy tylko uwierzyć.
  • Źródło: seria IV, odcinek 20 (przemówienie na rozdaniu świadectw w liceum)
 • Teraz jest czas, abyśmy lśnili. Czas, kiedy nasze marzenia są w zasięgu, a okazje wielkie. Teraz jest czas… abyśmy stali się ludźmi, którymi zawsze chcieliśmy być. To twój świat. Jesteś tutaj. Znaczysz coś. Świat czeka.
  • Now is the time for us to shine. The time when our dreams are within reach and possibilities vast. Now is the time for all of us to become the people we have always dreamed of being. This is your world. You’re here. You matter. The world is waiting.
  • Źródło: seria IV, odcinek 21
 • I czy wiecie to, czy nie, kształtowana jest właśnie teraz. Możecie wybrać, czy za swój los winić przeznaczenie, pecha, czy złe decyzje. Albo możecie walczyć. W prawdziwym świecie nie zawsze wszystko będzie sprawiedliwe. Tak po prostu jest. Ale przez większość czasu, dostaniecie to, co dajecie. Pozwólcie, że zapytam: co jest gorsze? Nie dostanie wszystkiego, o czym się marzyło. Ale dostanie tego i dowiedzenie się, że to nie wystarczy? Reszta waszego życia kształtowana jest właśnie teraz. Marzeniami, które ścigacie, decyzjami, które podejmujecie. I osobą, która chcecie być. Reszta waszego życia to długi okres. Reszta waszego życia zaczyna się właśnie teraz.
 • Miłość matki jest bezwarunkowa i nie musisz na nią zasłużyć (…), by ją zatrzymać.
  • Źródło: seria V, odcinek 9
 • Wszystko wydaje się takie sztuczne… Ta idea, że dobrzy ludzie przytrafiają się dobrym ludziom! I że jest magia na świecie… I że spokojni i sprawiedliwi ludzie odziedziczą to… Jest za dużo dobrych ludzi, którzy cierpią, przez takie rzeczy! Za dużo modlitw, które pozostają bez odpowiedzi… Każdego dnia ignorujemy to, jak całkowicie zepsuty jest ten świat i wmawiamy sobie, że wszystko będzie dobrze. 'Wszystko się ułoży', 'nie martw się'… Ale nie jest dobrze! Nie ma magii na tym świecie. I kiedy to zrozumiesz, nie ma odwrotu. Przynajmniej nie dzisiaj…
  • Źródło: VII seria, odcinek 21

Brooke

 • Dobre dziewczynki piszą pamiętniki. Złe dziewczynki nigdy nie mają czasu. Ja… Ja po prostu chcę mieć życie, które będę pamiętać. Nawet jeśli nie zapiszę tego w żadnym pamiętniku.
  • It’s the good girls who keep diaries. The bad girls never have the time. Me… I just wanna live a life I’m gonna remember. Even if I don’t write it down. (ang.)
  • Źródło: seria II, odcinek 8
 • Myślicie, że mnie znacie, ale mylicie się, a to oznacza, że nie wiecie, do czego jestem zdolna. Widzicie we mnie kogoś popularnego i wszechwiedzącego. To nieprawda. Może nie zawsze wiem, do czego zmierzam, ale postaram się zmienić coś na lepsze. I kiedy popełnię błąd, ponieważ szczerze mówiąc, wszyscy je popełniamy… Obiecuję, że poproszę o waszą pomoc. Nie jestem w stanie zrobić tego sama. Ale jeśli dacie mi szansę, razem możemy dokonać wspaniałych rzeczy. Obiecuję, że jeśli we mnie uwierzycie, znajdę odwagę by spełnić wasze marzenia. John F. Kennedy powiedział, że odwaga życiowa jest wspaniałą mieszanką zwycięstwa i porażki. Człowiek robi, co musi, pomimo konsekwencji, pomimo przeskód, niebezpieczeństw i nacisku… I to właśnie jest podstawą moralności.
  • You think you know me but you don’t; and that means you don’t know what I can do. You see me as someone who’s popular… and has all the answers; that’s not true. I may not always know what I’m doing… but I’ll try make things better. And when I make a mistake… because face it, we all do… I promise I’ll ask for your help. I can’t do this alone. But if you’ll take a chance on me, we can do great things together. I promise, if you believe in me, I’ll find the courage to reach for your every dream. John F. Kennedy said: "The courage of life is a magnificent mixture triumph and tragedy. A man does what he must, in spite of personal consequences… in spite of obstacles and dangers and pressures… and that is the basis of all morality". (ang.)
  • Źródło: seria II, odcinek 13
 • I kiedy upadniesz, masz dwie opcje: Odnaleźć swoją dawną osobowość… Albo zatracić ją na zawsze.
  • And once you lose yourself, you have two choices: find the person you used to be… or lose that person completely. (ang.)
  • Źródło: seria II, odcinek 22
 • Czasem ludzie zgrywają niedostępnych, żeby się upewnić, czy uczucia tej drugiej osoby są prawdziwe.
  • Sometimes people play hard to get because they need to know the other person’s feelings are real. (ang.)
  • Źródło: seria III, odcinek 3
 • Nie jestem najlepszym mówcą, więc pomyślałam, że przytoczę słowa Szekspira. „Miłość, która się zmienia nie jest miłością”. Kiedy życie staje się ciężkie, a rzeczy się zmieniają, prawdziwa miłość jest niezmienna. Patrzę na Nathana i Haley i w pewnym sensie czuję się bezpieczniejsza. Nie wiem, czy umiem to wytłumaczyć, ale oni dają mi nadzieję. Boję się, powiedzieć to głośno, bo jest możliwe, że życie ich dopadnie i będzie chciało ich rozdzielić, a to byłby wstyd, ponieważ wszyscy możemy mieć w sobie odrobinę nadziei. To poczucie, że wszystko będzie dobrze i że jest ktoś, kto pomoże ci się w tym upewnić. Więc, za Nathana i Haley, za nadzieję i za miłość, która się nie zmienia.
  • I’m not the most eloquent speaker, so I thought I would borrow a few words from Shakespeare. 'Love is not love which alters when it alteration finds.' When life gets hard, when things change, true love remains the same. I look at Nathan and Haley and some how I feel safer. I don’t know if I can explain that, but they give me hope. And, I’m afraid say it out loud because maybe if life finds out it’ll try to beat it out of them and that will be a shame. Because, we all can use a little hope sometimes, you know. That feeling that everything’s going to be okay and that there’s going to be someone there to help make sure of that. So, here’s to Nathan and Haley, and here’s to hope, and here’s to a love that will not alter. (ang.)
  • Opis: toast na ślubie NH.
  • Źródło: seria III, odcinek 22
 • Na końcu jesteś kim jesteś. I to prawdopodobnie jest ten, kim byłeś zawsze.
  • At the end you are who you are. And that probably is who you have ever been. (ang.)
  • Źródło: seria IV, odcinek 1
 • Jestem zmęczona czuciem się źle! Wolałabym nie czuć nic. To jest lepsze. Jest prostsze.
  • I’m tired of feeling bad! I’d rather feel nothing. It’s better. It’s easier.
 • Lucas Scott pewnego dnia zmieni świat i nawet jeszcze o tym nie wie.
  • Lucas Scott is going to change the world someday and he doesn’t even know it yet. (ang.)
  • Źródło: seria V, odcinek 5
 • Pozwól, że powiem ci coś o miłości, Millicent Huxtable. Nie często puka, a kiedy już zapuka, musisz ją wpuścić. Jesteś wspaniałą przyjaciółką. Jesteś bystra, piękna i do bani będzie cię stracić, ale jest tam chłopiec, który cię kocha. I wiem, że ty też go kochasz. Więc teraz musisz wziąć swój stuknięty tyłek z mojego sklepu…
  • Źródło: seria VI, odcinek 1
 • Życie jest do bani, a potem się umiera.
  • Life sucks, and then you die. (ang.)
  • Źródło: 6 seria, odcinek 4
 • Są tutaj 82 listy i wszystkie do ciebie, pisałam je całe lato. Jeden na dzień, ale nigdy ich nie wysłałam bo się bałam. Bałam się, żeby moje serce znowu nie zostało złamane tak jak wcześniej. Ponieważ strasznie mnie zraniłeś i bałam się być zagrożona. Bałam się tego, uczucia jakie mi sprawiłeś. I wiem, że to nie jest ważne, po tym co zrobiłam. Ale po prostu pomyślałam, że powinieneś wiedzieć. Tak spędziłam moje lato, Luke. Chcąc ciebie. Bałam się tylko tego ujawnić.
  • There are 82 letters in here and they’re all adressed to you. I wrote them all this summer, one a day but i never sent them because i was afraid. I was afraid of getting my heart broken again like before. ’cause you hurt me so bad and I was afraid to be vulnerable. And I was afraid of you and the way that you make me feel. And I know that doesn’t matter now after what I did, but I just thought u should know. This is how I spent my summer Luke. Wanting u. I was just too scared to admit it.
  • Źródło: odcinek 9, seria 3

Peyton

 • Czasem romans komplikuje przyjaźń.
  • Opis: Peyton mówi o romansie z Lucasem, który skomplikował przyjaźń z Brooke.
 • Najpierw pozbyli się dealerów. Później pozbyli się prostytutek. Później odstrzelili włóczęgów i bili i walili dziwaków. Atakowali nas podejrzeniami i strachem, nie podnieśliśmy głosu, nie zrobiliśmy awantury. Zabawne, nikt nie został by nas ostrzec, kiedy przyszli po nas.
  • Źródło: seria II, odcinek 10 (cytat z płyty Peyton).
 • Moja podróż trwałą ostatnie osiem miesięcy. Czasami wędrowała samotnie, czasami ktoś przejmował stery i moje serce. Ale kiedy osiągnęłam cel, to nie ja dotarłam do końca… Nie byłam sobą.
  • The journey lasted eight months. Sometimes I traveled alone, sometimes, there were others who took the wheel and took my heart. But when the destination was reached, it wasn’t me who arrived… it wasn’t me at all. (ang.)
  • Źródło: seria II, odcinek 22
 • W tej chwili jest 6.470.818.671 ludzi na świecie. Niektórzy z nich uciekają przestraszeni. Niektórzy wracają do domu. Niektórzy mówią kłamstwa, aby przetrwać dzień. Inni po prostu spoglądają prawdzie w twarz. Niektórzy są złymi ludźmi, w walce z dobrem, a niektórzy dobrzy walczą ze złem. Sześć miliardów ludzi na świecie. Sześć miliardów dusz. A czasami wszystko, czego pragniesz… to jedna.
  • At this moment, there are 6 billion, 4 hundred, 70 million, 8 hundred, 18 thousand, 6 hundred, 71 people in the world. Some are running scared… some are coming home. Some tell lies to make it through the day… others are just now facing the truth. Some are evil men at war with good, and some are good… struggling with evil. 6 billion people in the world, 6 billion souls – and sometimes… all you need is 1. (ang.)
  • Źródło: seria III, odcinek 1
 • Czytałam raz wiersz o dziewczynie zakochanej w chłopaku, który zmarł. Wyobrażała go sobie w niebie w otoczeniu pięknych aniołów i była zazdrosna. Ellie odeszła. Wyobrażam sobie ją w otoczeniu zadziornych aniołów. W swoich czarnych skórzanych kurtkach, sprawiających problemy. Ale nie jestem zazdrosna. Po prostu tęsknię za nią.
  • I read a poem once about a girl who had a crush on a guy who died. She imagined him up in heaven with all the beautiful angels, and she was jealous. Ellie is gone, I imagine her with the bad ass angels now. Hanging out with them in their black leather jackets, causing trouble. But, I’m not jealous, I just miss her. (ang.)
  • Źródło: seria III, odcinek 14
 • Każda piosenka ma swój koniec, Jake. Czy jest jakiś powód, by nie cieszyć się muzyką?
  • Źródło: seria III, odcinek 20
 • Cześć. Tu Peyton. Wiem, że jest już późno, ale ja tylko… Co się z nami stało? Nie wiem już kim jestem. Albo jak się tu znalazłam. Tęsknię za tym, kim byłam. Chcę znów mieć dom. Tęsknię za nim. I tęsknię za tobą. Myślę, że tęsknię za tym wszystkim… Czy to ma dla ciebie jakiś sens?
  • Hi. It’s Peyton. I know it’s late, but I just… What happened to us? I don’t know who I am anymore. Or how I got here. I miss who I used to be. I wanna have home again. I miss it. And I miss you. I guess I miss all of this… Does it have any sense for you? (ang.)
  • Źródło: seria V, odcinek 1
 • Luke, nie możesz! Przepraszam, przepraszam, ale ty po prostu nie możesz! Ponieważ ja cię kocham i ponieważ naprawiłeś mój samochód. Pamiętasz ten dzień? Bo ten dzień zmienił wszystko i nie wiedziałam tego na czas, ale kiedy naprawiłeś mój samochód naprawiłeś moje serce. I kiedy oświadczyłeś mi się dwa lata temu, ja po prostu nie byłam gotowa. Byłam zagubiona i przestraszona. Więc powiedziałam „kiedyś”, ale kiedyś jest teraz – naprawdę. Kiedyś jest teraz, a ja cię kocham. Proszę, nie zostawiaj mnie znowu. Ludzie zawsze odchodzą… I to powinnam powiedzieć, zamiast nie mówić nic. A on powiedział: „tak”.
  • Luke, you can’t! I’m sorry, I’m sorry, but you just, you can’t! Because I love you and because you fixed my car. Do you remember that day? Because that day changed everything and i didn’t know it at the time, but when you fixed my car you fixed my heart. And when you proposed to me two years ago I just wasn’t ready. And I was lost and scared. So I said "someday", but someday’s now – it it. Someday is now and I love you! Please don’t leave me again. People always leave… And this is what I should say, instead I said nothing. And he said: "I do." (ang.)
  • Opis: ślub Lucasa i Lindsay.
  • Źródło: seria V; odcinek 12
 • – Otwórz oczy. To pokój, w którym oświadczyłeś mi się cztery lata temu. Powiedziałeś, że powinno to być jak marzenie. Mam marzenie, w którym znowu jesteśmy w tym pokoju, a ty oświadczasz mi się,|a ja za każdym razem mówię „tak”. – To tylko marzenie, prawda? – Ale to moje marzenie.
  • Źródło: seria VI, odcinek 1.

Mouth

 • Bo czasami musisz stać się kimś innym. Musisz jednak pamiętać, kim byłeś. Kim chciałeś być. Kim jesteś.
  • Because, sometimes, you have to step outside of the person you’ve been. And remember the person you were meant to be. The person you wanted to be. The person you are. (ang.)
  • Źródło: seria II, odcinek 22

Jake

 • Dawno, dawno temu, żyła sobie księżniczka, która mieszkała w bardzo odległym królestwie. A w tym królestwie, żył również chłopiec, którego księżniczka kochała i ci dwoje postanowili się pobrać. W królestwie, nie wszystko działo się dobrze… I tak księżniczka i chłopiec zaczęli planować ślub. Dlatego że była księżniczką, miała założyć przepiękną suknię. Kiedy dzień ślubu się zbliżał, księżniczka zaczyna martwić się złym Królem. Ponieważ mimo że nie zawsze był taki, jego serce obróciło się ku ciemności, a królestwo rosło w strachu i w pogardzie. Na kilka dni przed ślubem król zaskoczył księżniczkę i pobłogosławił jej związek. Ale księżniczka wciąż była rozdarta, bo nawet, jeśli spotkała prawdziwą miłość, będzie znaczyło to, że będzie musi na zawsze opuścić swoją wierną służącą. W przeddzień ślubu księżniczki zostało zorganizowane przyjęcie. Przyjaciele i rodzina królewska przybyli z odległych krain, by bawić się z szczęśliwą parą podczas nocy pełnej śmiechu i magii. Kiedy noc dobiegła końca, spokój opanował krainę, a świat został uporządkowany, ale tylko na moment. Ale ludzie zawsze się z czymś zmagają. Wyrastali w strachu i w pogardzie dla króla, którego serce obróciło się ku złu. Ale miłość między księżniczką a chłopcem była niezaprzeczalnie prawdziwa. I dzięki niej radzili sobie ze wszystkimi przeciwnościami losu. Zdarzały im się magiczne rzeczy, sprawy, których nie potrafili wytłumaczyć, tak jak ich miłości. I jak w większości baśni, księżniczka i chłopiec, żyli długo i szczęśliwe… Taką przynajmniej mam nadzieję.
  • Once upon a time there was a Princess who lived in a kingdom far, far away; and in that kingdom there also lived a boy and the Princess loved that boy and, so the two decided to marry. Now in this kingdom all was not well… So the princess and the boy were set to be wed and because she was a Princess, a call went out for a beautiful dress. Now as the wedding day approached, the Princess worried about the evil King. Because, although he had not always been this way his heart had grown dark and his kingdom had grown to fear and despise him. In the days before the wedding the king surprised the Princess and gave his blessing to the marriage. But, the Princess was still torn for even though she had found her true love it meant she would have to faithful handmaiden behind forever. On the eve of the Princess’s wedding a lavish feast was arranged. Friends and royalty were summoned from lands far away to join the happy couple for a night of laughter and magic. As the night wore on a calm fell upon the land and all was right in the land, if only for a moment. But the people had their struggles as all people do and they had grown to fear and despise the King, whose heart had grown dark. But in the end the love between the Princess and the boy was undeniable and true. And, over time that love would see them through anything. Magical things happened to them, things they couldn’t explain, much like love its self. And, like most fairy tales the Princess and the boy lived happily ever after… at least I hope they do. (ang.)
  • Źródło: seria III, odcinek 21.

Brian „Whitey” Durham

 • Whitey: Przypuszczam, że człowiek chce się wpasować, znaleźć dobrą dziewczynę, moze nawet któregoś dnia dokonać wielkich rzeczy.
  Głos w tle: Powiedz coś o swojej dziewczynie, Brian.
  Whitey: Nazywa się Camilla i mam nadzieję, że któregoś dnia zostanie moją żoną, i dożyjemy spokojnej starości. Chciałbym mieć chłopca. Może nawet dużo dzieci. Nauczyłbym je odróżniać prawdę od fałszu, dobra od zła. Chciałbym, żeby oni też mnie czegoś nauczyli. Myślę, że mogę im coś przekazać. Przynajmniej tak mi się wydaje. Czas pokaże.
  • Whitey: I suppose, a fella just wants to fit in; find a good girl, maybe, one day, do great things.
   Voice: Tell us about that steady girl of yours, Brian.
   Whitey: Well her name is Camilla… and my wish is that one day she’ll agree to be my wife… and we’ll grow old together. I’d like to have a boy of my own one day. Maybe lotsa kids. I’d like to try to teach them; right from wrong, good from bad. I’d like to let them teach me. I think I have something to offer them. Well, I hope so. I guess only time will tell.
  • Opis: wypowiedź do kapsuły czasu wiele lat temu
  • Źródło: seria II, odcinek 15
 • Whitey: Minęło 50 lat, 50 długich lat od kiedy to robiłem. Patrząc na to co powiedziałem wtedy, na wszystkie marzenia jakie miałem. Doszedłem do wniosku, że jeśli spełnienie swoich marzeń oznacza życiowy sukces to niektórzy mogliby powiedzieć, że jestem nieudacznikiem. Najważniejsze, żeby nie przejmować się niepowodzeniami. Zapomnieć o tym co było. I zdać sobie sprawę, że nie każdy dzień będzie słoneczny. A kiedy zgubisz się w ciemnościach rozpaczy pamiętaj, że tylko na ciemnym niebie zobaczysz gwiazdy, które poprowadzą cię do domu. Nie bój się błędów, potknięć i upadków, ponieważ zazwyczaj, największą nagrodą jest przezwyciężanie swoich słabości. Może zdobędziesz wszystko o czym marzyłeś. A może nawet o wiele więcej. Kto wie gdzie życie cię zaprowadzi? Droga jest długa, a na końcu dowiesz się, podróż oznacza cel.
  • Whitey: It’s been fifty years, fifty long years since I’ve done this. Looking back on what I said all those years ago, all the hopes and dreams I had, I’ve come to the conclusion that if having things turn out the way you wanted them to is the measure of a successful life, then some would say that I’m a failure. The important thing is not to be bitter over life’s disappointments. Learn to let go of the past. And recognize that every day won’t be sunny, and when you find yourself lost in the darkness and despair remember it’s only in the black of night you see the stars. And those stars will lead you back home. So don’t be afraid to make mistakes, or stumble and fall, cause most of the time the greatest rewards come from doing the things that scare you the most. Maybe you’ll get everything you wish for. Maybe you’ll get more than you ever could have imagined. Who knows where life will take you. The road is long and in the end, the journey is the destination.
  • Opis: współczesna wypowiedź do kapsuły czasu
  • Źródło: seria III, odcinek 15
 • Zdajecie sobie sprawę, że mamy jeszcze jeden mecz do zagrania? Ta nagroda znaczy dla mnie wiele… Oddałem swoje życie tej drużynie, ale zawodnicy… Zawodnicy dali mi znacznie więcej. Koszykówka była moją pierwszą miłością, a jak większość z was wie nie zapomina się pierwszej miłości. Żałuję tylko, że nie mogę dzielić tej wspaniałej chwili z moją drugą miłością, moją żoną, Camilą. Camila była jedyną osobą, która w pełni mnie rozumiała. Bycie z nią robiło wszystko inne mniej ważnym. W chwili, kiedy ją poznałem, wiedziałem, że patrzę na moją przyszłość I wiedziałem, że żadna osoba nie może nas rozdzielić. Jestem pewny, że Camila polubiłaby tą grupkę chłopców. Chciałbym podziękować im i chciałbym podziękować wam wszystkim, za pozwolenie mi spędzenia całego życia, z moją pierwszą miłością. Dziękuję.
  • You do realize we have one more game to play. Let me tell you, this award means an awful lot to me. I might have given a lifetime to this team, but the players… The players have given me so much more. You know, basketball was my first love. And, as most of you in here realize, you don’t forget your first love. My only regret is that I can’t share this wonderful moment with the other love of my life, my late wife, Camilla. Camilla was the only person who ever fully understood me. Being with her made everything else seem less important. The moment I met her, I knew that I was looking at my future. And I knew no person could ever come between us. I know Camilla would have liked this group of boys. I want to thank them. And I want to thank all of you for allowing me to spend a lifetime with my first love. Thank you. (ang.)
  • Opis: przemowa na bankiecie
  • Źródło: seria IV, odcinek 8

Inne

 • Ach, domyślam się, że to nie niespodzianka, iż niektórzy skrytykowali nas. Nazwali nas nienadającymi się na rodziców. I normalnie… mieliby rację. A tym, którzy powiedzą, że są za młodzi, niech powiem: do diabła możecie jeździć jako szesnastolatkowie, iść na wojnę jako osiemnastolatkowie, mozecie pić od dwudziestego pierwszego i iść na emeryturę w wieku sześćdziesięciu pięciu, więc ile lat musicie mieć, by wasza miłość była prawdziwa? Więc to za ciebie, Haley – dziecino i Nathana; to twój ból głowy teraz.
  • Opis: przemowa rodziców Haley.
  • Źródło: seria II, odcinek 2.
 • Karen: – Jak poszło? Co powiedział?
  Andy: – No więc, Dean dał mi dwie możliwości; albo skończę ten związek albo strację swoją pracę.
  Karen: – Musi być jakiś sposób…
  Andy: – Więc odszedłem.
  Karen: – Andy, ty uwielbiasz uczyć.
  Andy: – Nie tak bardzo, jak kocham ciebie.
  Karen: – Tak mi przykro.
  Andy: – No, to było nieuniknione, Karen. Będą inne miejsca do uczenia. Ale mam nadzieję, że nigdy nie będzie innej kobiety w moim życiu.
  • Opis: rozmowa Karen z Andym.
  • Źródło: seria II, odcinek 19.
 • George Bernard Shaw napisał: „W życiu mogą wydarzyć się tylko dwie tragedie: Jedna z nich to utrata pragnień serca. Druga to ich przyrost”. Najwyraźniej Shaw miał złamane serce raz lub dwa.
  • George Bernard Shaw once wrote: There are two tragedies in life: one is to lose your heart’s desire, the other is to gain it. Clearly, Shaw had his heart broken once or twice. (ang.)
  • Postać: Brooke
  • Źródło: seria II, odcinek 22.
 • Chociaż mnie to martwi, Shaw był żałosny. Wiecie, dlaczego? Tragedie się zdarzają. I co zrobicie, poddacie się? Odpuścicie? Nie. Zrozumiałem, że jeśli wasze serce jest złamane, musicie walczyć do utraty tchu, żeby się upewnić, że żyjecie. Bo żyjecie, a ból, który wam dokucza nazywa się życiem. Zmieszanie i strach przypominają wam, że gdzieś tam jest coś lepszego. Coś, o co warto powalczyć.
  • As far as I’m concerned, Shaw was a punk! ’Cause you know what? Tragedies happen. What’re you gonna do, give up? Quit? No. I realize now that when your heart breaks, you gotta fight like hell to make sure you’re still alive. ’Cause you are, and that pain you feel: it’s life. The confusion and fear… that’s there to remind you that somewhere out there is something better. And that something is worth fighting for. (ang.)
  • Postać: Nathan
  • Źródło: seria II, odcinek 22.
 • W tym roku udało mi się zdobyć wszystko, czego chciałam, i wszystko, o czym marzyłam… Ale gdzieś po drodze straciłam nawet więcej.
  • This year, I got everything I wanted and everything I wished for… but, in a way, I lost even more. (ang.)
  • Postać: Haley
  • Źródło: seria II, odcinek 22.
 • Shaw miał rację: Kiedy dążymy do rzeczy, których pożądamy, które naszym zdaniem polepszają nasze życie, pieniądze, popularność, sława, to zapominamy o tym, co naprawdę się liczy, o prostych sprawach jak przyjaźń, rodzina, miłość. O rzeczach, które prawdopodobnie już mieliśmy.
  • Shaw was right: as we strain to grasp the things we desire, the things we think will make our lives better: money, popularity, fame… we ignore what truly matters – the simple things: like friendship, family, love. The things we probably already had. (ang.)
  • Postać: Lucas
  • Źródło: seria II, odcinek 22.
 • Tak, utrata pragnień serca jest tragedią. Ale ich zyskiwanie to wszystko, o czym można marzyć. W tym roku marzyłam o miłości, żeby zanurzyć się w kimś innym i obudzić serce, które od dawna boi się uczuć. Moje życzenie spełniło się. I jeśli jest to tragedia, to dajcie mi taką tragedię, ponieważ, za nic w świecie bym tego nie oddała.
  • Yeah, losing your heart’s desire is tragic. But gaining your heart’s desire… It’s all you can hope for. This year, I wished for love. To immerse myself in someone else and to wake a heart long afraid to feel. My wish was granted. And if having that is tragic… then give me tragedy. Because, I wouldn’t give it back for the world. (ang.)
  • Postać: Peyton
  • Źródło: seria II, odcinek 22.
 • Najlepszym sposobem, żeby zapomnieć kogoś innego, jest znaleźć się pod kimś innym.
  • The best way to forget someone is find yourself under somebody else.
  • Źródło: seria III, odcinek 9.
  • Postać: Karen
 • Każdy utwór ma końcówkę, finalny moment. Nieważne czy powoli się wycisza czy kończy z hukiem, ale każda piosenka się kończy. Czy to jest powodem, by nie cieszyć się muzyką?
  • Źródło: seria III, odcinek 13.
  • Postać: Ellie.
 • Witam. Przepraszam. Proszę o chwilę uwagi. Chciałbym wznieść toast za mojego głupiego siostrzeńca i jego piękną wybrankę. Większość z was wie, że związek Nathana i Haley był trochę nieoczekiwany. Szczególnie, dlatego, że Haley ma klasę i jest atrakcyjna, a Nathan… nie. Ale pijemy za Nathana i Haley, którzy udowodnili nam, że ich miłość jest prawdziwa, szczera i ciągle do osiągnięcia przez resztę z nas. Wasze zdrowie.
  • Uh hi, I’d like your attention for a second. I’d like to propose a toast to my knuckle head of a nephew and his beautiful bride. As most of you know Nathan and Haley’s relationship was, was unexpected. Mostly because Haley is classy and attractive and Nathan is… not. But, here’s to Nathan and Haley, for proving to us that love is real and genuine and still attainable for the rest of us. Cheers you two. (ang.)
  • Opis: toast na ślubie Nathana wygłoszony przez jego wujka Coopera.
  • Źródło: seria III, odcinek 22
 • Każdego dnia ludzie na świecie dostają od życia. Tracą rodziny, tracą przyjaciół i każdego dnia ci ludzie walczą, jak cholera, żeby złożyć swoje życie do kupy! Nie zwijają się w kulkę i poddają.
  • Postać: Derek
  • Źródło: seria IV, odcinek 7
 • Większość ludzi jest silniejsza, niż sami sądzą. Tylko czasami zapominają o wierze.
  • Postać: Keith
  • Źródło: seria IV, odcinek 10
 • Spędziłem dzisiaj godzinę z Brooke Davis i czegoś się nauczyłem. Ludzie będą cię szufladkować. Ale te szufladki nie mają znaczenia. To się liczy.
  • Today I spent an hour with Brooke Davis, and I learned something. People are gonna label you. It’s how you overcome those labels. That’s what matters. (ang.)
  • Postać: Chase
  • Źródło: seria IV, odcinek 13
 • Spędziłam godzinę z Chase’m Adamsem. Jest czystym nastolatkiem. I to jest ekstra.
  • I spent an hour with Chase Adams. He’s a Clean Teen. And that’s pretty cool. (ang.)
  • Postać: Brooke
  • Źródło: seria IV, odcinek 13
 • Ludzie myślą, że znają Nathana Scotta. Przynajmniej ja tak myślałam. Ale dziś odkryłam coś nowego. Nathan Scotta jest męczennikiem. Będzie też wspaniałym ojcem.
  • People think they know Nathan Scott. I know I did. But I discovered something new today. Nathan Scott is a martyr. He’s also gonna be a terrific father. (ang.)
  • Postać: Peyton
  • Źródło: seria IV, odcinek 13
 • Spędziłem lekcję z Peyton Sawyer. Przypomniało mi to, jaką dobrą jest przyjaciółką. Dowiedziałem się też, że biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia, nie jest gotowa na to zdjęcie.
  • I spent the class with Peyton Sawyer. It reminded me of what a good friend she is. I also learned that, considering recent history, she’s not quite ready for the whole picture thing. (ang.)
  • Postać: Nathan
  • Źródło: seria IV, odcinek 13
 • Niektórzy z was poznali Shelly Simson, czystą nastolatkę. Ale dziń poznałem Shelly Simson… nastolatkę. Zaprosiłem ją także na bal.
  • Some of you have met Shelly Simon, Clean Teen. But today I got to know Shelly Simon, teen. I also asked her to prom. (ang.)
  • Postać: Mouth
  • Źródło: seria IV, odcinek 13
 • Godzinę temu nazwała Moutha McFaddena miłym. Bo jest. Ale powinnam była nazwać go niebezpiecznym. Zgodziłam się iść na bal.
  • An hour ago I called Marvin McFadden "nice". He is. But I should have called him dangerous. I also said yes to prom. (ang.)
  • Postać: Shelly
  • Źródło: seria IV, odcinek 13
 • To jedna z najlepszych lekcji, jaką miałam. Obijałam się przez 50 minut, w czasie których Bevin powiedziała mi, że zawsze chciała być chłopakiem.
  • This is one of the best classes I’ve ever had. A kick-ass 50 minutes during which Bevin told me she always wanted to be a guy. (ang.)
  • Postać: Rachel
  • Źródło: seria IV, odcinek 13
 • Spędziłam godzinę z Rachel i myślę, że nauczyłam się, że nie jestem idiotką. Oto zdjęcie, które jej zrobiłam.
  • I spent the hour with Rachel, and I think she learned today that I am not an idiot. This is my picture of her. (ang.)
  • Postać: Bevin
  • Źródło: seria IV, odcinek 13
 • Od lat znam Haley James – mola książkowego, Haley James – sarkastyczną dziewczynę, Haley James – gwiazdę rocka i Haley James – przyszłą matkę. Dzisiaj dowiedziałem się, kim jest naprawdę Haley… moją przyjaciółkę. Jest też ciężka.
  • Over the years, I’ve known Haley James, bookworm, Haley James, sarcastic girl, Haley James Scott, rock star, and Haley James Scott, mother-to-be. Today I got reacquainted with just Haley, my good friend. She’s getting heavier, too. (ang.)
  • Postać: Skills
  • Źródło: seria IV, odcinek 13
 • Skills był moim przyjacielem od zawsze. Dzisiaj przypomniałam sobie dlaczego. Jest świetnym słuchaczem. Świetnie sobie poradzi na studiach. I zasługuje by być na szczycie świata.
  • Skills has been my friend since we were young. And today I remembered why. He’s a great listener. He’s gonna do awesome in college. And he deserves to be on top of the world. (ang.)
  • Postać: Haley
  • Źródło: seria IV, odcinek 13
 • 50 minut temu, nazwałam Lucasa Scotta atletą. Ale myliłam się. Jest kimś więcej, niż prostym słowem. Myślę, że wszyscy jesteśmy. Dowiedziałam się, że Lucas jest podobny do mnie. Kto by pomyślał?
  • 50 minutes ago I called Lucas Scott a jock, but I was wrong. He’s more than one simple word. I guess we all are. Anyway, I learned that Lucas is actually a lot like me. Who knew? (ang.)
  • Postać: Glenda
  • Źródło: seria IV, odcinek 13
 • Szkoda, że nie kumplowałem się z Glendą wcześniej. Coś mi mówi, że byłaby świetną kumpelą. Dobrze wiedzieć, że jeszcz epozostało na to trochę czasu. Nauczyłem się też jej nazwiska. I dowiedziałem się, że jedna godzina może wszystko zmienić.
  • I wish I would have hung out with Glenda before today. Something tells me she could have been a great friend. But it’s good to know there’s still a little time left to do that. And I also learned her last name. And I learned that one hour can change everything. (ang.)
  • Postać: Lucas
  • Źródło: seria IV, odcinek 13
 • Ksiądz: … W miłości i uczciwości dla drugiego przez wszystkie dni twojego życia dopóki śmierć was nie rozłączy?
  Lindsay: To była kometa…
  Ksiądz: Słucham?
  Lindsay: To była kometa, Luke!
  Lucas: Mógłby ksiądz dać nam chwilkę?
  Lindsay: Chłopiec zobaczył kometę.
  Lucas: Taaak…?
  Lindsay: Chłopiec zobaczył kometę i poczuł, że jego życie ma sens. I kiedy ona odeszła, czekał na nią całe życie, aż do niego powróci.
  Lucas: Lindsay, kocham cię, ale to naprawdę nie jest odpowiedni moment na recenzję mojej książki, okay?
  Lindsay: Kiedy po raz pierwszy rozmawiałeś z Peyton?
  Lucas: Lindsay…
  Lindsay: Proszę!
  Lucas: Jej samochód się zepsuł.
  Lindsay: Chłopiec zobaczył kometę i nagle jego życie nabrało znaczenia. Przepraszam, Lucas, nie mogę za ciebie wyjść.
  • – … Into love and honest to each other for all the days in your life until death tear you apart?
   – It was a comet…
   – Excuse me?
   – It was a comet, Luke!
   – Could you just give us a moment, please?
   – The boy saw a comet.
   – Okay…?
   – The boy saw the comet and he felt that his life had meaning. And when it went away he waited for it all his life ’till it’s come back to him.
   – Lindsay, I love you, but it realy isn’t the time to books review, okay?
   – When was the first day you ever talked to Peyton?
   – Lindsay…
   – Please!
   – Her car broke down.
   – The boy saw the comet and suddenly his life had meaning. I’m sorry Lucas, I can’t merry you.
   (ang.)
  • Opis: ślub Lucasa i Lindsay.
  • Źródło: seria V, odcinek 12
 • Peyton: Pomyśl życzenie. I umieść je w swoim sercu. Cokolwiek chcesz… Czegokolwiek chcesz…
  Lucas: Masz je? Dobrze. Teraz uwierz, że to może się spełnić. Nigdy nie wiesz skąd następne lustro może przyjść, następny uśmiech. Kolejne życzenie się spełnią.
  Peyton: Ale jeśli w to wierzysz, to jest to tuż za rogiem… I otwórz swoje serce. I pomyśl o prawdopodobności tego czegoś, o jego pewności…
  Brooke: Po prostu możesz dostać coś o czym marzysz.
  Nathan: Świat jest pełen magii. Musisz po prostu w to uwierzyć. Więc pomyśl sobie życzenie. Masz je?
  Hayley: Dobrze. Teraz w nie uwierz… Całym swoim sercem.
  • Źródło: seria V, odcinek 13.
 • Zostało powiedziane, że najsmutniejszą rzeczą, z jaką człowiek musi stanąć twarzą w twarz to to, co mogło być. Ale co z tymi, którzy stanęli twarzą w twarz z tym co było? Albo z tym, czego już nie będzie? Albo z tym, czego już nie ma? Wybranie właściwej drogi nigdy nie jest łatwe. To decyzja, którą podejmujemy słuchając jedynie serca. Ale czasami droga zaprowadza nas do czegoś lepszego. Czasami walczymy z żalem i wyrzutami związanych z naszymi błędami, naszą złośliwością i naszą zazdrością i wstydem za to, że nie jesteśmy tymi ludźmi, którymi mieliśmy być. I wtedy znajdujemy drogę do czegoś lepszego… albo coś lepszego znajduje nas.
  • Postać: Dan
  • Źródło: seria V, odcinek 14.
 • Chcę ci coś powiedzieć, synu. To najważniejsza rzecz. Miłość. Odnalezienie właściwej osoby, z którą spędzi się resztę życia. Wtedy cię dopada. Kiedy myślisz, że masz wybór. To miłość cię znajduje, nie ty ją. To ma mało wspólnego z przeznaczeniem i tym, co zapisane w gwiazdach, a wiele wspólnego z faktem, że kobiety są mądrzejsze od nas. I przebiegłe. Nigdy nie miałeś szans, ale jeśli chcesz wierzyć, że miałeś wybór, który miał znaczenie, to powiedziałbym, że dokonałeś słusznego.
  • Źródło: seria VI, odcinek 1
  • Postać: mężczyzna, którego spotkał Lucas na lotnisku.
 • Quentin Fields był koszykarzem. Był też synem, bratem, czyimś kolegą z drużyny, czyimś przyjacielem. Nie znałam Quentina Fieldsa. Teraz już nigdy nie poznam. Zastanawialiście się kiedyś, co by się stało, gdyby już was nie było? Gdybyście nagle odeszli? Jakby wasz świat zareagował? Cokolwiek sobie wyobrażacie, to się mylicie. Nie ma nic romantycznego w śmierci. Smutek jest jak ocean. Głęboki, ciemny i większy od nas wszystkich. A ból jest jak złodziej w nocy. Quentin Fields był koszykarzem. Był też synem, bratem, czyimś kolegą z drużyny i czyimś przyjacielem. Nie znałam Quentina Fieldsa. Teraz już nigdy nie poznam. Smutek jest jak ocean. Głęboki, ciemny i większy od nas wszystkich. A ból jest jak złodziej w nocy. Cichy, nieustępliwy, niesprawiedliwy. Zmniejszony przez czas, wiarę i miłość. Nie znałam Quentina Fieldsa, ale jestem o niego zazdrosna. Bo widzę, jak jego nieobecność wpłynęła na osoby, które go znały, więc wiem, że liczył się dla nich. I wiem, że był kochany. Ludzie mówią, że Quentin Fields był świetnym koszykarzem. Pełnym wdzięku, płynnym, inspirującym. Mówią, że w dobry wieczór, wydawało się, jakby umiał latać. A teraz umie.
  • Źródło: seria VI, odcinek 3.
  • Postać: Samantha Walker
 • W twoich oczach widzę duchy wszystkich chłopców, których odesłałaś.
  • Źródło: seria VI, odc. ?
  • Postać: Chase [o Brooke]
 • Spójrz na siebie w lustrze. Kogo widzisz? Czy to osoba, którą chcesz być? Czy może to ktoś inny, kim miałeś być? Osoba, którą powinieneś być, ale nie udało się. Ktoś mówi ci, że nie możesz, albo nie zrobisz tego? Bo możesz. Uwierz, że miłość tam jest. Uwierz, że marzenia spełniają się każdego dnia. Bo tak jest. Czasami szczęście nie pochodzi od pieniędzy, sławy czy władzy. Czasami szczęście pochodzi od dobrych przyjaciół i rodziny. I z cichej szlachetności wiedzenia dobrego życia. Uwierz, że marzenia spełniają się każdego dnia. Bo tak jest. Więc spójrz w lustro i przypomnij sobie, aby być szczęśliwym, bo zasługujesz na to. Uwierz w to. I uwierz, że marzenia, spełniają się każdego dnia. Bo tak jest.
  • Źródło: seria VI, odcinek 24
  • Postać: Lucas
 • Mówi się, że opuszczamy ten świat tak, jak na niego przyszliśmy: nadzy i samotni. Wiec jeśli pozostaniemy bez niczego, to co jest miarą życia? Jest ona określana ludźmi, których kochamy? Czy życie po prostu mierzone jest naszymi osiągnięciami? A co, jeśli polegniemy? Albo nigdy nie będziemy naprawdę kochani? Co wtedy? Czy możemy się zmienić? Czy cicha desperacja naszego pragnienia doprowadzi nas do szaleństwa?
  • Źródło: seria VI, odcinek 5