Piotr Bąk

polski językoznawca

Piotr Bąk (1911–2000) – polski językoznawca i pedagog.

Gramatyka języka polskiego (1977) Edytuj

(PWZN, Lublin 1997)

  • Język jest głównym składnikiem tego złożonego pojęcia, które obejmujemy wspólnym mianem: Ojczyzna.
  • Język jest najdoskonalszym środkiem porozumiewania się ludzi między sobą.
  • Język jest zasadniczym składnikiem kultury narodu. (…) jest nie tylko składnikiem kultury narodu, ale zarazem najlepszym odbiciem tej kultury. W języku jak w zwierciadle odbijają się doświadczenia społeczne jednostki i narodu.
  • Literatura piękna zaspokaja u czytelników i słuchaczy potrzebę wzruszeń estetycznych i refleksji moralnych. Jest to funkcja estetyczna języka.
  • Mowa jest pojęciem nadrzędnym w stosunku do języka i mówienia, obejmuje bowiem język jako system abstrakcyjny i mówienie jako praktyczną, konkretną realizację tego systemu.
  • Mowa jest ściśle związana z myśleniem. Myślenie jest bowiem mową wewnętrzną, czyli ujmowaniem treści psychicznych w wypowiedzenia i zdania pomyślane. Doskonalenie sprawności językowej jest więc zarazem doskonaleniem sprawności umysłowej człowieka.
  • Z językiem jest tak jak z powietrzem i ze zdrowiem. Ich wartość odczuwamy dopiero po stracie.

Zobacz też Edytuj