§

Paragraf – podstawowa jednostka redakcyjna tekstu prawnego, oznaczana w tekście symbolem §.

Zobacz też: