Metafizyka

dziedzina wiedzy

Metafizyka – jedna z podstawowych dyscyplin filozoficznych, badająca najogólniejsze własności bytu.

 • co nas naprawdę dzieli to różnica strachu
  mój strach jest małym strachem
  jest realny jak echo nocnych kroków
  dzwonek u drzwi ma kształt pałki lub łomu
  mój strach skazuje mnie na obracanie się
  w kręgu rzeczy małych i prymitywnych
  twój strach to metafizyka wielka tajemnica
  w której mieści się Bóg koniec świata
  i twoja śmierć
 • Już dawno myślałem – filozofia pożre się jeszcze sama. Metafizyka już się częściowo pożarła.
 • Metafizyczna głębia staje się przestrzenią złudy, czystym syndromem Doliny Kobylańskiej. Mianowicie, po włojeniu wszystkich naprawdę logicznych problemów robi się warianty, wreszcie pojedyncze nowe przechwyty. Później maluje się ograniczniki i komponuje ruchy w określone ciągi, przy czym każdy z takich ciągów otrzymuje dumną nazwę, a juści, jako nowa droga. Przestrzeń jaka jest odkrywana przy tego rodzajach zabiegach wydaje się być rzeczywiście nieskończona „do wewnątrz”. Odnoszę wrażenie, że w podobną pułapkę wpadła niestety także współczesna metafizyka”
 • Surrealizm nie jest nowym czy też ułatwionym środkiem wyrazu ani nawet metafizyką poezji; Jest natomiast sposobem całkowitego wyzwolenia ducha.
  • Źródło: Deklaracja Biura Poszukiwań Surrealistycznych, 1925
 • To poszukiwanie czarnego kota w ciemnym pokoju, w którym w ogóle nie ma żadnego kota.
  • Autor: Otto Hahn
  • Źródło: Wacław Gołembowicz, Uczeni w anegdocie, wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa 1968, s. 242.
 • Wyrzekanie się (…) uczuć metafizycznych czyni nas, mimo całego uspołecznienia, bardziej podobnymi do zwierząt, niż się nam wydaje.