Byt

podstawowe pojęcie ontologii

Byt – każde coś, co istnieje w jakikolwiek sposób, lub zbiór wszystkiego, co jest.

 • Być uznanym za przedmiot istniejący to po prostu i zwyczajnie tyle co być wartością pewnej zmiennej. W języku tradycyjnej gramatyki sprowadza się to w przybliżeniu do tego, że „być” znaczy tyle co „być przedmiotem, do którego odnosi się pewien zaimek”.
Dwa krzesła
– przykład bytów materialnych
 • Byt określa świadomość.
  • Autor: Karol Marks, Przyczynek do krytyki ekonomii politycznej
 • Dobrze znane przedmioty materialne mogą nie być tym wszystkim, co realne, stanowią jednak godne uwagi przykłady.
  • The familiar material objects may not be all that is real, but they are admirable examples. (ang,)
  • Autor: Willard Van Orman Quine
  • Źródło: Word and Object
 • Świat jest ogółem faktów, nie rzeczy.
  • Die Welt ist die Gesamtheit der Tatsachen, nicht der Dinge. (niem.)
  • Autor: Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus
 • Wśród wielkości rzeczy, które są wokoło nas, istnienie Nicości dzierży pierwsze miejsce, a władza jej obejmuje rzeczy, które nie mają bytu, a jej istota tkwi w czasie, między przeszłością i przyszłością, i nie posiada zgoła teraźniejszości.