Maria Magdalena

postać biblijna

Maria Magdalena, Miriam z Magdali (żyła w I w. n.e.) – postać występująca w Nowym Testamencie. Maria Magdalena należała do pierwszych uczniów Jezusa Chrystusa.

Maria Magdalena

Cytaty o Marii Magdalenie

edytuj

Źródła starożytne

edytuj
 • Czy to możliwe, by Nauczyciel rozmawiał w ten sposób z nią, z kobietą, na temat tajemnych spraw, które nam nie są znane? Mamy więc zmienić nasze zwyczaje i wszyscy słuchać tej kobiety? Czyż naprawdę właśnie ją wybrał i upodobał sobie bardziej niż nas?
  • Opis: słowa Piotra do pozostałych apostołów.
  • Źródło: Ewangelia Marii Magdaleny 17, 15–20
  • Zobacz też: kobieta
 • Marię Magdalenę Zbawca kochał bardziej niż wszystkich uczniów i całował ją często w jej usta. Pozostali uczniowie rzekli mu: „Dlaczego miłujesz ją bardziej niż nas wszystkich?”.
 • Piotr rzekł do Marii: „Siostro, wiemy, że Nauczyciel miłował cię inaczej niż pozostałe kobiety. Powtórz nam słowa, które ci powiedział, (…)”
  • Źródło: Ewangelia Marii Magdaleny 10, 1–4
 • Trzy szły zawsze z Panem. Maria, jego matka, jej siostra oraz Miriam z Magdali, zwana jego towarzyszką, gdyż Miriam jest jego siostrą, matką i towarzyszką.
  • Źródło: Ewangelia Filipa 59, 6–11
 • Wówczas to powstała Maria i ucałowała wszystkich, rzekła swoim braciom: „Nie troskajcie się, nie dajcie ogarnąć zwątpieniu, bo będzie z wami Jego łaska, ona was ustrzeże (…)”. Tymi słowami Maria zwróciła ich serca ku Dobru i objaśniali sobie nawzajem słowa Nauczyciela.
  • Źródło: Ewangelia Marii Magdaleny 9, 12–20
 • Wypowiedzcie się, co sądzicie o tym, co nam powiedziała? Co do mnie, nie wierzę, by Nauczyciel mówił w ten sposób.
  • Źródło: Ewangelia Marii Magdaleny 17, 10–12
  • Opis: słowa wypowiedziane przez Andrzeja do Piotra, Lewiego i innych chrześcijan o Marii i jej nauce.
 • Z pewnością Nauczyciel znał ją dobrze… Miłował ją bardziej niż nas.
  • Źródło: Ewangelia Marii Magdaleny 17, 15–20
  • Opis: słowa Lewiego do apostoła Piotra.

Źródła współczesne

edytuj
 • Jeśli nasza hipoteza jest słuszna, święty Graal... to ród i potomstwo Jezusa, Sang real, której strażnikami byli templariusze... Jednocześnie święty Graal musiał być w sensie dosłownym, naczyniem, w które zebrano i w którym przechowywano krew Jezusa. Innymi słowy chodzi zapewne o łono Magdaleny.
  • Autorzy: Michael Baigent, Richard Leigh, Henry Lincoln, The Holy Blood and the Holy Grail, Londyn 1982.
  • Zobacz też: Graal
 • Wielka Biała Bogini której później nadano wiele imion: Mut, Anat, Isztar, Tiamat, Astarte, Inanna, Kybele, Izyda, Siakti, Gaia, Artemis, Terra Mater, Bona Dea, Minerwa, Diana, Lilith, Danu, Don, Arduina, Epona, Ceriddwen, Arianrod, Morrigan... Ta, której kapłanką była Maria z Magdali, później nazwana Magdaleną...
 • W średniowieczu nawet prostytutki miały swoją patronkę w osobie Marii Magdaleny.
 • Wśród gnostyków kobiety mogą być uznane za godne otrzymania tajemnego objawienia, literatura gnostycka przypisywała taką rolę na przykład Marii Magdalenie.
  • Autorka: Ewa Wipszycka, Kościół w świecie późnego antyku, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014, s. 275.

Zobacz też

edytuj