Marek Dobrowolski (prawnik)

polski prawnik

Marek Zbigniew Dobrowolski (ur. 1969) – polski prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego. W 2018 w czasie kryzysu wokół Sądu Najwyższego prezydent Andrzej Duda powołał go do pełnienia urzędu sędziego Sądu Najwyższego.

  • Postulat ustanowienia w konstytucji invocatio Dei, nie pozostaje w sprzeczności z gwarancjami wolności religijnej dla wszystkich bez wyjątku obywateli Rzeczypospolitej. Kultywowanie teistycznych podstaw naszego społeczeństwa nie jest więc sprzeczne z szacunkiem dla postaw odmiennych, raczej odwrotnie: świadomość wagi osobistych decyzji wejścia w relacje ze Stwórcą musi prowadzić do szacunku dla tych, których poszukiwania idą w różnych kierunkach.
  • W polskim społeczeństwie osoby („zupełnie") niewierzące w Boga znajdują się bowiem w zdecydowanej mniejszości, natomiast przytłaczająca większości to osoby wierzące w jego istnienie i „jakieś działanie" (co nie przesądza np. skali „praktyk religijnych", stopnia identyfikacji z poszczególnymi kościołami i związkami wyznaniowymi, czy posiadania spójnego obrazu Boga). W powyższym ujęciu zagadnienia nie chodzi tylko o aspekt statystyczny, wydaje się bowiem, że w głębokich pokładach kodu kulturowego naszego społeczeństwa istnieje jakaś prawda o Bogu. (...) Pozwala to na postawienie tezy o potrzebie umieszczenia w konstytucji uroczystego odwołania do Boga, z jednoczesną gwarancją dla wolności religijnej.