Konrad Adenauer

kanclerz RFN (1949–1963)

Konrad Hermann Josef Adenauer (1876–1967) – niemiecki polityk, kanclerz.

 • Dobry Bóg ustanowił granice ludzkiej mądrości, nie zakreślił natomiast granic jej głupocie – a to nie jest uczciwe.
Konrad Adenauer (1952)
 • Historia jest to również suma tego, czego można było uniknąć.
  • Die Weltgeschichte ist auch die Summe dessen, was vermeidbar gewesen wäre. (niem.)
  • Zobacz też: historia
 • Jeżeli inni uważają, że jesteś wykończony (u kresu swoich sił), wtedy to dopiero co naprawdę należy rozpocząć.
  • Wenn die anderen glauben, man ist am Ende, so muß man erst richtig anfangen. (niem.)
 • Kto nie ma odwagi nazwać rzeczy po imieniu, tego mogą kiedyś słusznie ukamienować.
 • Nie możecie wylewać brudnej wody, skoro jeszcze nie macie świeżej.
  • Opis: w odpowiedzi na zarzuty o przyjmowanie do rządu byłych nazistów.
 • Nigdy nie powinno się mówić „za późno”. Także w polityce nigdy nie jest za późno. Zawsze jest czas na nowy początek.
  • Man darf niemals „zu spät” sagen. Auch in der Politik ist es niemals zu spät. Es ist immer Zeit für einen neuen Anfang. (niem.)
 • Oczywiście szanuję prawo. Ale także z prawem nie należy być zbyt drobiazgowym.
  • Natürlich achte ich das Recht. Aber auch mit dem Recht darf man nicht so pingelig sein. (niem.)
 • Od 1914 roku ludzie nie prowadzą już bezpiecznego i spokojnego życia.
  • Źródło: „The West Parker” z Cleveland, 20 stycznia 1966
 • Podstawą jedności Europy jest idea wspólnoty chrześcijańskiej, kultura i cywilizacja europejska.
 • W polityce nie chodzi o to, by mieć rację, lecz o to, by ją zachować.
  • In der Politik geht es nicht darum, recht zu haben, sondern recht zu behalten. (niem.)
 • Wszyscy żyjemy pod tym samym niebem, ale nie wszyscy mamy ten sam horyzont.
  • Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. (niem.)