Kalendarz

grupowanie dni w większe jednostki czasu

Kalendarz – umowna, przyjęta w danej społeczności bądź kulturze rachuba czasu, także dokument zawierający daty.

  • a jednak podejmij kalendarz zdeptany,
    część kart jego będziesz sławił w pieśniach gdy padła granica,
    pękły więzień bramy,
    w ten dzień zwycięstwa, siedemnasty września.
    • Autor: Leon Pasternak, Wiersz noworoczny napisany na cześć radzieckiego ataku na Polskę 17 września 1939.
Kalendarz
  • Mój pogląd odnośnie religii jest taki jak Lukrecjusza. Uważam ją za chorobę zrodzoną ze strachu i za źródło niewypowiedzianego nieszczęścia rodzaju ludzkiego. Nie mogę jednak zaprzeczyć, że ona wniosła pewien wkład do cywilizacji. Ona pomogła we wczesnych czasach ustalić kalendarz i spowodowała, że kapłani egipscy tak starannie rejestrowali zaćmienia, że byli w stanie je przewidywać. Te dwie zasługi jestem gotów uznać, ale nie wiem nic o żadnych innych.