Joseph Haydn

austriacki kompozytor

Joseph Haydn (1732–1809) – austriacki kompozytor okresu klasycyzmu.

 • Byłem odcięty od świata, więc byłem zmuszony, by być oryginalnym.
  • Opis: większą część swego życia spędził tworząc w odludnej posiadłości rodziny Esterhazych.
Joseph Haydn (1791)
 • On jest mistrzem nas wszystkich.
  • Er ist der Meister von uns allen! (niem.)
  • Opis: o muzyce G. F. Händla, podczas wystawienia Mesjasza.
  • Źródło: Leopold Schmidt, Joseph Haydn (1898) s. 86.
 • Ona nie ma ani jednej zalety i jest jej całkowicie obojętne, czy jej mąż jest szewcem, czy artystą.
  • Opis: o swojej żonie, Annie Marii Haydn.
  • Źródło: Janusz Ekiert, Czy wiesz? Zagadki muzyczne, Warszawa 1995, wyd. Alfa, s. 264.

O Josephie Haydnie

edytuj
 • Haydn był mistrzem w rozkładaniu treści muzycznej w czasie...
  • Autor: Witold Lutosławski
  • Źródło: Ludwik Gawroński, Muzyka w Programie Drugim Polskiego Radia, „Akcent” nr 3 (101), 2005