Józef Bartłomiej Zimorowic

polski poeta

Józef Bartłomiej Zimorowic nazwisko właściwe: Ozimek, inna forma nazwiska: Zimorowicz, allonim: Szymon Zimorowic, (1597–1677) – polski pisarz i poeta okresu baroku, tworzący po łacinie, kronikarz i kilkakrotnie burmistrz Lwowa, brat Szymona Zimorowica.

Józef Bartłomiej Zimorowicz