Kronika – faktograficzny opis wydarzeń w układzie chronologicznym.

  • Kronikę pisze tylko ten, dla kogo ważna jest teraźniejszość.
    • Eine Chronik schreibt nur derjenige, dem die Gegenwart wichtig ist. (niem.)
    • Autor: Johann Wolfgang von Goethe, Maximen und Reflexionen
Pierwsza strona wydania Historii Polski z 1612 r. – kroniki Wincentego Kadłubka
  • Historia całej Ameryki nie jest niczym innym jak kroniką rzeczywistości cudownej.