Interes

przedsięwzięcie handlowe lub produkcyjne

Interes – coś, co przynosi korzyści materialne.

  • Czasami miłość bywa interesowna, ale człowiek jest na tyle głupi, że zanim się zorientuje, ona zdąży już ten interes załatwić.
Handel to złoty interes
  • Człowiek, który dla interesu poświęca swój honor, traci i swój honor, i swój interes.
  • Gdyby człowiek mógł sprzedać się za cenę, jaką sobie wystawia, zrobiłby najlepszy interes w życiu.
  • Interes, władza, maszyna – te rzeczy nie widzą człowieka, potrzebują tylko masy.
  • Młoda osoba nigdy nie kocha tak bardzo, aby interes albo ambicja nie mogły spotęgować jej uczuć.
  • Nigdy nie odwołuj się do lepszej natury człowieka – być może wcale jej nie ma. Zawsze podkreślaj, że masz na względzie jego interes.
  • Obrobić bank to jeszcze nic. Założyć bank to dopiero jest interes.
  • Są tylko dwie rzeczy, które jednoczą ludzi: strach i interes.