Gerhard Ludwig Müller

Gerhard Ludwig Müller (ur. 1947) – niemiecki duchowny katolicki, biskup Ratyzbony w latach 2002–2012, od roku 2012 arcybiskup oraz prefekt Kongregacji Nauki Wiary, od 2014 kardynał.

 • Dostrzegamy dziś prądy ateistyczne, które promują kulturę śmierci, widoczną chociażby w aborcji czy eutanazji. Nie są one niczym nowym. Tego też uczy historia Polski. Mocarstwa imperialistyczne Rosja, Prusy i Austria nie zdołały pokonać wiary i Kościoła na tej ziemi. Nie udało się to również w XX wieku Hitlerowi i Stalinowi, którzy chcieli budować świat bez Boga, a w konsekwencji zgotowali Europie i światu piekło na ziemi.
Gerhard Ludwig Müller (2012)
 • Ekonomia jest ważna, ale nie może być fundamentem wszystkiego. Materializm i egoistyczne samozadowolenie są błędną drogą do Europy i w Europie, drogą wiodącą ku przepaści. Europa może właściwie rozwijać się tylko wtedy, gdy wykorzysta swój duchowy potencjał. W swojej tysiącletniej historii Polska dochowała wierności chrześcijaństwu.
 • Homofobia po prostu nie istnieje. Jest to oczywisty wymysł i instrument totalitarnej kontroli nad myślami innych. Homoaktywistom brakuje naukowych dowodów, więc wymyślili ideologię, która chce rządzić za pomocą wykreowanej przez siebie rzeczywistości. Według marksistowskiego wzorca to nie rzeczywistość kształtuje myślenie, lecz myślenie rzeczywistość.
 • Mam nadzieję, że Polska stanie się krajem pozytywnym wobec dzieci, czyli krajem w którym będzie najwyższa liczba narodzin w Europie, ufamy, że tak będzie. Polska ma być wzorem dla katolickiego świata
 • Moim oczekiwaniem jest, aby przedstawiciele Unii Europejskiej w pełni respektowali polską demokrację i wolność. Polski naród przez setki lat za swoją wolność oddawał życie i cierpiał. Na Polskę trzeba spoglądać z perspektywy jej własnej historii i podziwiać za to, czego we własnej historii doświadczyła
 • Pierwsze zasadnicze oblicze to ubóstwo materialne z którym mamy do czynienia w wielu krajach tego świata, szczególnie w krajach tzw. trzeciego świata. Nie możemy jednak mówić tylko o ubóstwie materialnym, ale też o ubóstwie duchowym, szczególnie w krajach bogatych, zachodnich, o braku miłości. Ten brak miłości jest także ubóstwem o czym musimy pamiętać. Jak mówił Prymas Wyszyński – jedni mówią: czas to pieniądz a ja wam mówię, czas to miłość
 • Piękne są słowa waszego hymnu narodowego: „Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy!…”. Dziś z wdzięcznością wobec Polski i Polaków powtarzam i dopowiadam, tu w Warszawie: jeszcze Polska nie zginęła, jeszcze Europa nie zginęła, póki my wierzymy, ufamy i kochamy.
 • Pomieszanie marksistowskiego samozbawienia ze zbawieniem oferowanym przez Boga należy odrzucić. Ale musimy sobie zadać szczere pytanie: Jak mamy mówić o miłości i miłosierdziu Bożym tak wielu cierpiącym ludziom, którzy nie mają co jeść, co pić, nie mają opieki lekarskiej, nie umieją zapewnić przyszłości swoim dzieciom, brak im ludzkiej godności, a ich prawa ludzkie są deptane przez możnych?
  • Źródło: Maciej Stasiński, Pan Bóg ma serce po lewej stronie, „Gazeta Wyborcza”, 16–17 sierpnia 2014.
  • Zobacz też: marksizm
 • Teologia Gustavo Gutiérreza jest prawomyślna i uczy nas poprawnego postępowania jako chrześcijan, bo wyrasta z autentycznej wiary.
  • Źródło: Maciej Stasiński, Pan Bóg ma serce po lewej stronie, „Gazeta Wyborcza”, 16–17 sierpnia 2014.
  • Zobacz też: Gustavo Gutiérrez
 • Teologia wyzwolenia dąży do tego, by Boże uczynki na rzecz wyzwolenia człowieka były widoczne w religijnej i społecznej praktyce Kościoła. Nie będzie jednak autentyczną teologią, jeśli pomyli przesłanie chrześcijańskie z marksistowską analizą społeczną.
  • Źródło: Maciej Stasiński, Pan Bóg ma serce po lewej stronie, „Gazeta Wyborcza”, 16–17 sierpnia 2014.
  • Zobacz też: teologia wyzwolenia
 • Wiele osób myśli, że papież albo synod mogą powiedzieć w sprawie rozwiedzionych w nowych związkach: „Oczywiście, przyjmujcie komunię”. Jest to jednak niemożliwe. A jest tak dlatego, że ważne, sakramentalne małżeństwo jest nierozwiązywalne. To jest katolicka praktyka, potwierdzona przez papieży i sobory, wierna słowom Jezusa. Kościół nie posiada autorytetu ani mocy, by relatywizować słowa i nakazy Boga.
  • Źródło: „Corriere della Sera”, za: Tomasz Terlikowski, Wojna kardynałów, „Do Rzeczy”, 24 lutego–2 marca 2014, s. 50
 • Wyznawcy Chrystusa powinni dziś ukazywać światu wielkość i świętość małżeństwa i rodziny. Zadanie to spoczywa na wszystkich wierzących: na tych, którzy ustanawiają prawa i tak wiele od nich zależy, jak też na tych, którzy świadectwem swego życia czy odwagą wymiany myśli mogą ugruntowywać właściwe rozumienie wartości rodziny. Potrzeba dziś tak wiele starań, by przywrócić należne miejsce rodziny w społeczeństwie. Potrzeba mądrych decyzji ustanawiających prawa, by każda rodzina mogła bezpiecznie się rozwijać.

O Gerhardzie Ludwigu Müllerze

edytuj
 • Miałem okazję obserwować go z bliska w małej grupie roboczej. Był człowiekiem mocno przekonanym o słuszności swego sposobu myślenia. Jego cechą osobowościową, która najbardziej rzucała się w oczy, była wyraźna sztywność.