Franz Grillparzer

dramaturg austriacki

Franz Grillparzer (1791–1872) – austriacki dramatopisarz.

 • Bóg nie zdejmuje ciężarów, wzmacnia tylko plecy.
Nagrobek Franza Grillparzera
Franz Grillparzer
 • Kto wzbrania się całkowicie przed podziękowaniem,
  Ten poniża obdarowanego.
  • Wer sich ganz dem Dank entzieht,
   Der erniedrigt den Beschenkten.
   (niem.)
  • Źródło: Matka rodu Dobratyńskich. Tragedya w pięciu aktach (1817), tłum. Stanisław Starzyński