Etyka

filozofia moralności

Etyka – dział filozofii, zajmujący się badaniem moralności i tworzeniem systemów myślowych, z których można wyprowadzać zasady moralne.

 • Etyka jest nauką o mężnym zachowaniu się wobec bytu.
 • Etyka nawołuje do czegoś wyższego: do miłości, do męstwa, do braterstwa, do poszanowania samego siebie, do życia zgodnego z ideałem.
 • Etyka szacunku dla życia nakazuje nam wszystkim poszukiwać sposobności, by za tyle zła, wyrządzonego zwierzętom przez ludzi, pośpieszyć im z jakąkolwiek pomocą.
 • Etyka i uczciwość uległy erozji pod wpływem najstarszego zawodu świata: politycznej prostytucji.
 • Etyka Kosmosu, tj. jego świadomych istot polega na tym, by nigdzie nie było jakichkolwiek cierpień, ani dla doskonałych, ani dla innych niedojrzałych albo zaczynających swój rozwój stworzeń. To jest wyrazem najczystszego samolubstwa (egoizmu). Przecież jeśli we Wszechświecie nie będzie mąk ani nieprzyjemności, to ani jeden jego atom nie wejdzie w skład niedoskonałego cierpiącego ani przestępczego organizmu.
 • Ministra, który potępia wojnę i przygotowuje się do niej, nie można oskarżyć o hipokryzję. Jest to jedynie kwestia odróżniania osobistych zasad etycznych od realnej polityki.
  • Autor: Raymond Aron
  • Źródło: Tony Judt, Brzemię odpowiedzialności. Blum, Camus, Aron i francuski wiek dwudziesty, tłum. Michał Filipczuk, Wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa 2013.
 • Należy traktować z jednakowym poszanowaniem wszelkie stosunki miłości między kobietą, jest to nietykalna dziedzina indywidualnej swobody, do której żadna etyka wtrącać się nie powinna.
 • Nie jest rzeczą etyki wchodzić w targi.
  • Autor: Søren Kierkegaard
  • Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał Krzysztof Nowak, Warszawa 1998.
 • Zaradność chętnie łączymy z inteligencją i dynamiką, niechętnie tylko z etyką.