Dyliżans (ang. Stagecoach) – amerykański film w reżyserii Johna Forda z roku 1939. Autorami scenariusza są Ernest Haycox, Dudley Nichols i Ben Hecht.

John Wayne
odtwórca głównej roli

O filmie

edytuj
  • Na początku wyjąwszy parę scen, które rozgrywają się wewnątrz dyliżansu, jesteśmy obok niego, towarzyszymy mu, jak gdybyśmy stanowili część eskorty. Dzieje się to przy zastosowaniu długich travellingów. Równocześnie słyszymy motyw muzyczny, bardzo dynamiczny, który towarzyszy jeździe dyliżansu.
    • Autor: Jean Mirty, John Ford, t. II, s. 17.
    • Źródło: Stanisław Grzelecki, 3000 m sensacji, Filmowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1957, s. 25.
  • W przededniu wojny western osiągnął pewien stopień doskonałości. Dyliżans jest idealnym przykładem dojrzałości stylu, który nabrał już cech klasycznych. John Ford w reżyserii westernu osiągnął doskonałą równowagę pomiędzy społecznymi mitami, wspomnieniami historycznymi, prawdą psychologiczną i tradycjonalną tematyką.
    • Autor: André Bazin, Evolution du western, „Cahier du Cinéma” nr 54, 1955.
    • Źródło: Stanisław Grzelecki, 3000 m sensacji, op. cit., s. 23.