Doradca – ktoś, kto udziela porad, także zawodowo.

Zobacz też: