Ambroży

imię męskie

Ambrożyimię męskie pochodzenia greckiego, gr. ambrósios – boski, nieśmiertelny, święty; od (am) brotós – (nie) śmiertelny.

Św. Ambroży
  • Na święty Ambroży poprawią się mrozy.
    • Opis: przysłowie polskie
    • Źródło: Oskar Kolberg, Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce, Tom 17, W. druk. Jana Jaworskiego, 1884, s. 176.
  • Święty Ambroży zimy przysporzy.
    • Opis: przysłowie polskie
Wikisłownik
Wikisłownik
Zobacz też hasło AmbrożyWikisłowniku